Atrian yt-neuvottelut Nurmossa päättyivät, 93 työntekijää irtisanottiin

9.5.2011

Elintarvikeyhtiö Atrian maaliskuussa alkaneet Nurmon yt-neuvottelut ovat päättyneet. Toiminnan tehostamiseen ja neljän miljoonan euron säästöihin tähtäävien neuvottelujen lopputulos oli henkilöstölle pettymys.

- Työnantaja ilmoitti keväällä yt-neuvotteluiden alkaessa, että säästöjä tarvitaan ja niihin päästään vain henkilöstöä vähentämällä, kertoo Atrian Nurmon pääluottamusmies Mauno Lemettinen.

- Työntekijäpuolen vastustuksesta huolimatta työnantaja irtisanoi 93 työntekijää. Irtisanotuista 21 henkilöä pääsee eläkejärjestelyjen piiriin. Irtisanomisten laajuus on järkyttävä, ja se vaikuttaa koko henkilöstöön ja työntekijöiden jaksamiseen.

- Yt-neuvottelut olivat haastavat. Irtisanomisten vaihtoehtona työntekijäpuoli olisi suostunut lomautuksiin kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Tähän työnantaja ei kuitenkaan ollut valmis, kertoo Lemettinen.

- Keskustelua käytiin myös työnantajan vahvasti esille tuomasta ja ajamasta työntekijöiden osa-aikaistamisista. Esitykset osa-aikaistamisista saatiin kuitenkin estettyä. Osa-aikaisten lisääminen ei mielestämme ollut oikea ratkaisu ja se olisi johtanut vain siihen, että työpaikalla eriarvoisuus olisi lisääntynyt. Lähtökohta täytyy olla se, että työntekijöille on tarjolla vakituista ja kokoaikaista työtä, Lemettinen toteaa.

- On harmillista, että yhtiö jonka Suomen liikevoitto pysyi viime vuonna voitolla, ajautuu näin radikaaleihin ratkaisuihin. Työntekijöille jäi osaltaan neuvotteluista sellainen kuva, että kustannussäästöjen ja irtisanomisten syy on seurausta yhtiön epäonnistuneesta liiketoiminnasta Venäjällä ja maksajat tappioille on nyt etsitty Suomen työntekijöistä.

Irtisanotuille luvassa tukitoimia

- Epäilemme vahvasti, että irtisanomiset tulevat vaikuttamaan tehtaan toimintaan ja jäljelle jäävät henkilöresurssit eivät riitä pyörittämään tuotantoa tarvittavissa määrin. Tästä syystä näin suuri irtisanomisten määrä oli yllätys eikä osoita työnantajalta pitkänäköisyyttä, Lemettinen toteaa.

- Irtisanotuille on luvattu tukea työvoimaviranomaisten puolelta, jotta mahdollisimman monelle löytyisi uusi työ- tai koulutuspaikka ja uudelleentyöllistyminen varmistuisi. Mielestämme yrityksen on nyt osoitettava vastuunsa työntekijöiden tulevaisuudesta ja erityisesti tuettava irtisanottujen työnhakua sekä koulutukseen hakeutumista, Lemettinen vaatii.

- Monet irtisanotuista olivat antaneet Atrialle työpanostaan useiden kymmenienkin vuosien ajan. On tärkeää, että näiden ihmisten tulevaisuudesta kannetaan huolta ja pyritään luomaan tukitoimintoja niin Atrian, Seinäjoen kaupungin kuin myös työvoimaviranomaisten taholta irtisanottujen tulevaisuuden turvaamiseksi, Lemettinen päättää.

Lisätiedot:
pääluottamusmies Mauno Lemettinen
p. 040 739 7108