Työtapaturmien lukumäärä ja taajuus laskivat vuonna 2014

22.12.2015

Vakuutusyhtiöt korvasivat vuonna 2014 yhteensä 116 331 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Määrä on noin 5,6 % edellisvuotta pienempi. Korvatuista työtapaturmista 98 743 sattui työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa. Palkansaajien työpaikkatapaturmien lukumäärä laski vuodesta 2013 noin 2,8 % ja työmatkatapaturmien noin 18,7 %.

Teollisuuden toimialalla sattui vuonna 2014 palkansaajille 17232 työpaikkatapaturmaa. Työpaikkatapaturmien määrä laski edellisvuodesta 4,2 %. Tarkastelujakson alkupuolella, vuosina 2005-2008 teollisuudessa sattui palkansaajille vielä noin 30 000 työpaikkatapaturmaa vuosittain. Vuodesta 2008 on teollisuuden palkansaajien työpaikkatapaturmien määrä laskenut noin 43 %

Eniten työpaikkatapaturmia sattui vuonna 2014 metallituotteiden valmistuksessa (3945 kpl), muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa (2374 kpl), elintarvikkeiden valmistuksessa (2082 kpl) ja sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistuksessa (1794 kpl).

Joillakin teollisuudenaloilla, kuten elintarviketeollisuudessa ja sahateollisuuden toimialalla työpaikkatapaturmien taajuus näyttäisi korostuvan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Vuonna 2013 työpaikkatapaturmissa kuoli 16 palkansaajaa ja työmatkatapaturmissa 13 palkansaajaa. Määrä on kaikkien aikojen matalin. TVL:n ennakkoarvion mukaan vuonna 2014 työpaikkatapatumissa kuoli 20 palkansaajaa.

Vuonna 2014 sattui 29,2 korvattua työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Taajuustaso tarkoittaa käytännössä, että noin 22 palkansaajaa kohden korvattiin keskimäärin yksi työpaikkatapaturma. Työpaikkatapaturmien taajuus laski hieman vuodesta 2013, jolloin taajuus oli 29,6 työpaikkatapaturmaa/miljoona työtuntia.

– Tapaturmien lukumäärän ja taajuuden lasku on tietysti aina positiivinen uutinen. On kuitenkin tärkeää analysoida syyt trendien taustalla. Taajuustaso laskee, kun tapaturmat vähenevät suhteellisesti enemmän kuin tehdyt työtunnit. Taajuuksia tarkasteltaessa olisi aina huomioitava myös tehtyjen työtuntien sisällön muutokset. Työtuntitilastossa kun ei erotella sitä, missä olosuhteissa tunnit on tehty – rakennusmiehen työtunti rakennuksella on aivan eri asia riskinäkökulmasta kuin tunti vaikkapa työhön liittyvässä koulutuksessa, toteaa informaatio- ja valvontatoiminnon johtaja Mika Tynkkynen Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta.

Tynkkysen mukaan talouden taantumassa työt vähenevät tyypillisesti korkeamman tapaturmariskin toimialoilla, kuten rakentamisessa ja teollisuudessa. Tämä johtaa luonnollisesti myös kokonaistaajuuden laskuun ja voi samalla häivyttää yksittäisten, pienempien ja pienemmän riskin toimialojen trendin vastaista kehitystä. Johtopäätöksiä ei siis pitäisi vetää liian suurien kokonaisuuksien perusteella.

– Kaiken kaikkiaan Suomi edustaa työturvallisuudessa kuitenkin ”hyvää eurooppalaista” keskitasoa. Työturvallisuuden kärkimaiden joukkoon meillä on vielä matkaa, mutta esimerkiksi rakennusalalla ja teollisuudessa on saavutettu merkittäviä tuloksia työturvallisuuden kehittämisessä kuluneiden 10-15 vuoden aikana. Suunta on oikea, mutta kovin paljon on vielä tehtävää työturvallisuuden edistämisen saralla, Tynkkynen toteaa.