Pohjoismaiset elintarvikealojen ammattiliitot tukevat suomalaista ay-liikettä pakkotoimien torjumiseksi

9.12.2015

Pohjoismaisten elintarvikealojen ammattiliittojen yhteisjärjestö Nordiska Union tukee Suomen ammattiyhdistysliikkeen kamppailua Suomen hallituksen esittämiä työehtoja ja toimeentuloa heikentäviä pakkotoimia vastaan. Hallituksen pakkotoimet ovat yhteisjärjestön mielestä vaarallisia ja toteutuessaan ne murentavat merkittävästi pohjoismaista hyvinvointimallia.

Nordiska Union vaatii Suomen hallitusta perääntymään pakkotoimista, jotka vaarantavat työntekijöiden työehdot ja toimeentulon. Yhteisjärjestö on valmis aloittamaan elintarvikealalla yhdessä muiden pohjoismaiden ammattiliittojen ja yhteisjärjestöjen kanssa tukitoimet puolustaakseen suomalaista ammattiyhdistysliikettä, työmarkkinajärjestöjen vapaata sopimusoikeutta sekä palkansaajien työehtoja.

Suomen työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelut hallituksen pakkotoimet korvaavasta ratkaisusta päättyivät 2.12.2015. Suomalainen ammattiyhdistysliike olisi ollut valmis jatkamaan neuvotteluja hallituksen vaatimista kilpailukykyä edistävistä toimista, mutta työnantajajärjestö EK keskeytti neuvottelut.

Nordiska Union on huolissaan pakkotoimien vaikutuksista elintarvikealan työntekijöiden asemaan ja ansioihin. Pakkotoimet leikkaisivat yli 1500 euroa palkansaajien vuosiansioista.

Nordiska Union muistuttaa, että pohjoismainen malli on puolustamisen arvoinen asia. Pohjolassa työntekijä- ja työnantajajärjestöjen välillä yhteistyöllä ja neuvotellen on aina aiemminkin pystytty sopimaan vaikeistakin asioista rakentaen hyvinvointia ja työllisyyttä. Haastavassa tilanteessa, jossa koko Eurooppa tällä hetkellä on, ei pohjoismaista mallia kannata romuttaa. Päinvastoin, sitä kannattaa käyttää työkaluna ratkaistaksemme vaikeat ajat yhteistyöllä.

Nordiska Union on Pohjoismaiden elintarvikealojen ammattiliittojen yhteistyöelin, johon kuuluvat elintarvikealan ammattiliitot Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Norjasta, Islannista ja Färsaarilta.


Lisätietoja:

Henri Lindholm
puheenjohtaja, Nordiska Union
liittosihteeri, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
p. 040 759 6568


PAY: Vapaa sopimusoikeus ja pohjoismainen malli turvattava