Palkansaajajärjestöt: Työehtosopimukset paikallisen sopimisen perusta, Selvitysmies: Lisää paikallista sopimista vaikka lailla

23.10.2015

SAK, Akava ja STTK haluavat kehittää paikallista sopimista myös jatkossa työ- ja virkaehtosopimusten puitteissa. Tästä voitaisiin sopia parhaillaan neuvoteltavan työmarkkinaratkaisun yhteydessä.

Palkansaajien keskusjärjestöt korostavat, että palkansaaja- ja työnantajaliitot ovat parhaita asiantuntijoita uudistamaan paikallista sopimista alakohtaiset tarpeet huomioiden.

Paikallisen sopimisen lisääminen lainsäädännöllä ei ole vakaan ja oikeudenmukaisen sopimusjärjestelmän ja yleissitovuuden kannalta järkevää, järjestöt varoittavat.

- Mikäli työpaikkatasolla voitaisiin sopia työehtosopimusten vähimmäisehtojen alittavia sopimuksia, pahimmillaan seurauksena on matalapalkka-alojen hallitsematon kasvu.

Paikallisen sopimisen lisääminen edellyttää sekä työnantajien että henkilöstön edustajien osaamisen vahvistamista.

- Lisäksi on tarpeen parantaa henkilöstön edustajien oikeutta saada tietoa. Siksi henkilöstön edustuksen lisääminen työpaikojen hallinnossa on kannatettavaa, palkansaajien keskusjärjestöt tähdentävät.

SAK, Akava ja STTK pitävät tärkeänä, että ammattiliitoilla on oikeus valvoa paikallista sopimista myös järjestäytymättömillä työpaikoilla.

- Mahdolliset kiistat on tarkoituksenmukaista käsitellä työtuomioistuimessa, jonka ratkaisuun saakka työpaikalla noudatetaan yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä.

Palkansaajien keskusjärjestöt luovuttivat tänään paikallisen sopimisen kehittämistä koskevan kannanoton työ- ja oikeusministeri Jari Lindströmille. Järjestöt esittävät paikallisen sopimisen jatkovalmistelua yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa.


Selvitysmies: Lisää paikallista sopimista

- Paikallista sopimista tulee lisätä, jotta työpaikat voisivat sopia vapaammin työsuhteen ehdoista, kuten palkoista ja työajasta. Myös järjestäytymättömien yritysten mahdollisuuksia sopia paikallisesti pitää laajentaa, suositellaan selvitysmies Harri Hietalan oikeus- ja työministeri Jari Lindströmille 15.10.2015 luovuttamassa raportissa.

Selvitysmiehen mukaan paikallisen sopimisen lisääminen olisi teknisesti helpointa toteuttaa siten, että työehtosopimusten osapuolet sopisivat paikallisen sopimisen mahdollistamisesta kaikissa keskeisissä kysymyksissä. Jos tähän ei löydy yhteistä tahtoa, on toinen vaihtoehto muuttaa lainsäädäntöä siten, että paikallinen sopiminen on mahdollista.

Selvityksessä esitetään myös, että työaikaa muutetaan myös lainsäädännöllä joustavammaksi. Työajan liukumaa tulisi korottaa ja työaikapankki tehdä lailla mahdolliseksi. Paikallisesti voitaisiin sopia myös keskimääräisestä työajasta, joka on enintään 10 tuntia vuorokaudessa ja 48 tuntia viikossa.

Henkilöstön asemaa yritysten päätöksenteossa esitetään vahvistettavaksi.

- Henkilöstön edustaja tulisi ottaa mukaan hallintoneuvostoon, hallitukseen tai johtoryhmään, jos yhteisön palveluksessa on vähintään sata työntekijää. Lisäksi henkilöstön edustuksesta sopiminen olisi ehto lakiin perustuvalle paikalliselle sopimiselle aina, kun työnantajan palveluksessa on vähintään 30 työntekijää, raportissa todetaan.

Maan hallitus arvioi seuraavaksi selvitysmiehen ehdotuksia ja päättää jatkotoimista.