SEL: Makeisveron poistaminen oikea ratkaisu hallitukselta

1.10.2015

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on tyytyväinen hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätökseen poistaa vero makeisilta ja jäätelöltä vuoden 2017 alusta. Hallitus aikoo kuitenkin edelleen säilyttää virvoitusjuomien veron, mutta veronalaisten tuotteiden piiriä tarkistetaan.

- Veron poistaminen makeisilta ja jäätelöltä on hallitukselta askel oikeaan suuntaan, mutta myös virvoitusjuomaverosta olisi syytä luopua, sillä sekin vääristää kilpailua. Rajanvetoa eri tuoteryhmien välillä siitä, mikä kuuluu veron piiriin ja mikä ei, on vaikea tehdä oikeudenmukaisesti. Ei ole oikein, että veron ulkopuolelle jatkossakin jää samankaltaisia, kilpailevia tuotteita ja tuoteryhmiä, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen sanoo.

Makeisverosta on tehty Euroopan komissiolle kaksi valtiontukikantelua, josta toisen teki Elintarviketeollisuusliitto ETL kaksi vuotta sitten. SEL tuki ETL:n kantelua omalla lausunnollaan.

Hallituksen tiistaina tekemän päätöksen taustalla on komissiolta epävirallisesti saatu tieto, että komissio pitää nykymuotoista, tullinimikkeisiin sidottua ja valtiontaloudellisin perustein kannettavaa veroa valtiontukisääntöjen vastaisena.

- Vero ei komission mukaan kohtele samankaltaisia tuotteita veron tavoitteen kannalta neutraalisti ja sisältää siksi valtiontueksi katsottavaa valikoivaa verotukea veron ulkopuolelle jääville tuotteille. Komissio katsoo, että muutokset veropohjaan ovat välttämättömiä. Jos verojärjestelmän katsotaan sisältävän kiellettyä valtiontukea, riskinä on veron takaisinperintä veron ulkopuolelle jääneiltä tuotteilta kymmeneltä vuodelta korkoineen, hallituksen tiedotteessa todetaan.

Virvoitusjuomista on kannettu Suomessa valmisteveroa vuodesta 1940. Makeisten valmistevero otettiin uudelleen käyttöön vuonna 2011 ja samalla veron piiriin otettiin jäätelö.

Virvoitusjuomista veropohjaan kuuluvat maitoa lukuun ottamatta laajasti kaikki sellaisenaan nautittavat alkoholittomat juomat kuten limonadit, energiajuomat, makeutetut ja makeuttamattomat vedet, erilaiset mehut sekä kasvis- ja hedelmäjuomat.

Vuoden 2015 verotuotoksi arvioidaan yhteensä 256 miljoonaa euroa, joista juomista kertyy 147 miljoonaa euroa sekä makeisista ja jäätelöstä 109 miljoonaa euroa.