Hallitus vaihtoi sunnuntai- ja ylityökorvausten leikkaukset lomarahojen 30 %:n leikkaukseen

28.9.2015

Juha Sipilän hallitus tiedotti tänään päättäneensä korvata esittämänsä sunnuntailisien ja ylityökorvausten leikkauksen pienentämällä lomarahaa 30 prosentilla. Lisäksi säädösten pakottavuus säädetään määräaikaisella kolmevuotisella lailla.

Keskustan, Perussuomalaisten ja Kokoomuksen muodostama hallitus aikoo myös edelleen pitää kiinni muista palkansaajien työehtoja ja ansioita heikentävistä toimista viiden prosentin kilpailukykyloikan nimissä:

  • Loppiainen ja helatorstai muutetaan palkattomiksi vapaapäiviksi vuosityöaikaa lyhentämättä. Jos työtä ei tehdä näinä päivinä, vastaavat tunnit voidaan tehdä muuna aikana, jolloin työ tulee korvatuksi tehdyn työn mukaan. Aloilla, joilla työtä tehdään kaikkina päivinä viikossa, loppiainen ja helatorstai eivät enää kuitenkaan ole sunnuntaityökorvaukseen oikeuttavia työpäiviä, vaan niiltä työpäiviltä maksetaan yksinkertainen palkka.
     
  • Sairausloman palkkaa koskevaa säännöstä muutetaan siten, että ensimmäinen työstä poissaolopäivä on palkaton ja sen jälkeisiltä kahdeksalta sairauspäivältä maksetaan 80 % normaalista sairausajan palkasta. Tämän jälkeen sairausajan palkka maksetaan työhön sovellettavan työehtosopimuksen mukaan.
     
  • Vuosiloman enimmäispituudeksi säädetään kuusi viikkoa. Tämä merkitsee pisimpien vuosilomien lyhenemistä julkisella sektorilla sekä lisäksi joillakin yksityisen sektorin aloilla.
     
  • Työntekijälle säädetään lakisääteinen oikeus lomarahaan. Toimenpiteiden tasapuoliseksi kohdentamiseksi säädetään vuosilomapalkan ja lomakorvauksen lisäksi maksettaville lomarahoille enimmäismäärä. Se olisi noin 30 prosenttia vähemmän kuin useimmilla aloilla nyt on.

Hallitus esittää, että toimenpiteitä koskevien säännösten pakottavuus on voimassa kolme vuotta määräaikaisella lailla.

Hallitus antoi eduskunnalle tiedonannon kustannuskilpailukykyä vahvista toimista 28.9.2015. Eduskunta käsittelee tiedonantoa keskiviikkona 30.9.2015.