SEL:n liittohallitus: Hallituksen esittämät työehtojen ja työttömyysturvan heikennykset käsiteltävä kokonaisuutena

24.9.2015

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:n tänään koolla ollut liittohallitus arvioi tuoreeltaan SAK:n hallituksen tänään hyväksymää SAK:n omaa mallia työllisyyden ja kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi.

SAK:n malli alentaisi yksikkötyökustannuksia yhteensä 9,2 prosenttia. Siitä 6,5 prosenttia saataisiin aikaan tulevien vuosien palkkaratkaisuilla.

SAK:n mallilla työehtoja ei heikennettäisi, mutta työnantajille tarjottaisiin mahdollisuutta sopia vuodelle 2017 palkankorotusten osalta nollaratkaisu. Vuonna 2018 korotukset määrittäisi avoin sektori eli vientialat.

SEL:n liittohallitus pitää tärkeänä, että maan hallituksen esittämistä työehtojen ja työttömyysturvan heikennyksistä neuvotellaan kokonaisuutena. Hallituksen syyskuussa ilmoittamien pakkotoimien lisäksi hallituspuolueet ovat jo toukokuussa hallitusohjelmassa sopineet toteuttavansa myös muita työehtojen heikennyksiä, työttömyysturvan leikkauksen sekä esimerkiksi paikallisen sopimisen lisäämistä. Nämä kaikki pitää SEL:n mielestä käsitellä kokonaisuutena.

- SEL ei ole valmis hyväksymään työehtojen heikennyksiä tai työmarkkinajärjestöjen sopimusoikeuden rajoittamista, SEL:n liittohallitus toteaa.

SAK on myös valmis pienentämään työnantajamaksuja ja kasvattamaan maltillisesti palkansaajien maksuosuutta. Näin työssä olevat rahoittaisivat nykyistä enemmän ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Lisäksi SAK vaatii työttömyysturvan leikkausten pienentämistä.

- Työttömyysturvan heikentäminen millään tavoin tilanteessa, jossa työttömiä työnhakijoita ja aktivointipalveluiden piirissä olevia on yli 450 000 ihmistä, on sekä kohtuutonta yksilöille että vastuutonta kansantalouden kannalta. Työttömyysturvan leikkaaminen ei tuo uusia työpaikkoja, mutta se pahentaa työtä vailla olevien tilannetta ja kokonaisuutena vähentää myös merkittävästi kotimaista ostovoimaa ja kysyntää, mikä tulee aiheuttamaan lisää työttömyyttä, SEL:n liittohallitus korostaa.


SAK:n malli kilpailukyvyn parantamiseksi