SAK: Hallituksen kilpailukykypaketti laskee ostovoimaa vajaalla kolmella prosentilla

10.9.2015

SAK:n tekemien laskelmien mukaan hallituksen esittämä kilpailukykypaketti laskee ostovoimaa merkittävästi. Loppiaisen ja helatorstain muuttaminen palkattomaksi, sairausajan palkanalennukset ja sunnuntaikorvausten sekä ylityökorvausten leikkaaminen heikentävät palkansaajien ostovoimaa keskimäärin vajaa kolme prosenttia.

- Alakohtainen vaihtelu on suurta, joten joillakin aloilla ansiotaso saattaa pudota huomattavasti enemmän, jopa kuusi prosenttia, SAK:n ekonomisti Joonas Rahkola ennakoi.

SAK:n ekonomistien mukaan paketin kokonaisvaikutuksia on mahdotonta laskea tarkasti, sillä ostovoiman lasku tulee väistämättä vaikuttamaan myös työllisyyteen.

- Näin merkittävä ostovoiman lasku johtaa väistämättä kysynnän heikkenemiseen kotimarkkinoilla, millä on lyhyellä aikavälillä haitallinen vaikutus työllisyyteen. Yksikkötyökustannusten aleneminen puolestaan parantaa kustannuskilpailukykyä, millä on jollain aikavälillä positiivinen työllisyysvaikutus.

SAK:n verkkosivuilta löytyvistä laskelmista selviää myös, että hallituksen esitykset vaikuttavat työntekijöihin sattumanvaraisesti.

- Hallituksen esitykset kilpailukyvyn parantamiseksi kepittävät eniten aloja, joissa palkanlisät muodostavat merkittävän osan kokonaisansioista. Esitys näkyy myös aloilla, joilla sairastavuus on keskimääräistä yleisempää. Vuosilomien lyhennys koskee lähinnä julkista sektoria, Rahkola toteaa.