Selvitys: Teollisuuden palkansaajat järjestäytyneet parhaiten

12.8.2015

Työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkaistusta "Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2013" -raportista selviää, että palkansaajien järjestäytymisaste on suurin teollisuudessa. Teollisuuden palkansaajien järjestäytymisaste on Suomessa 80,8 prosenttia, julkisilla palvelualoilla 76,3 prosenttia ja yksityisillä palvelualoilla vain 51,6 prosenttia.

Naiset ovat järjestäytyneet useammin kuin miehet. Naisten järjestäytymisaste oli 69,9 prosenttia ja miesten 59 prosenttia. Erityisen vähäistä järjestäytyminen on nuorilla, jotka ovat lisäksi entistä harvemmin myös työttömyyskassojen jäseninä.

Kaikkiaan ammattiliitoissa oli 2 157 000 jäsentä, joista edunvalvonnan piirissä olevia oli 1 514 000 jäsentä. Varsinaisen edunvalvonnan ulkopuolella oli jäsenistä 29,8 prosenttia, lähinnä eläkeläisiä, opiskelijoita ja yrittäjiä.

Palkansaajien kokonaisjärjestäytymisaste vuonna 2013 oli 64,5 prosenttia. Vuonna 2009 vastaava luku oli 67,4 % eli järjestäytymisaste on laskenut 2,9 prosenttiyksikköä. Järjestäytyminen on laskenut teollisuudessa 3,6 ja julkisilla palvelualoilla 5,3 prosenttiyksikköä vuodesta 2009. Yksityissektorilla nousua on vastaavasti 1,2 prosenttiyksikköä. 

Selvityksen on tehnyt Työsuojelurahaston tuella tutkija Lasse Ahtiainen. Tutkimuksen aineisto on kerätty vuoden 2013 lopulla keskusjärjestöjen jäsenliitoille suunnatulla kyselyllä. Palkansaajien järjestäytymistä Suomessa on aiemmin tutkittu vastaavalla tavalla viisi kertaa.