Kokonaistyöajan pidennys ei käy SAK:lle yhteiskuntasopimusneuvotteluissa

10.8.2015

SAK on valmis osallistumaan yhteiskuntasopimuksen valmisteluprosessiin, SAK:n hallitus linjasi tänään. SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly korostaa kuitenkin, että SAK:lla ei ole tässä vaiheessa valmiutta sitoutua muuhun kuin sopimuksen valmisteluun.

Suomen suurimman palkansaajakeskusjärjestön hallitus muistuttaa, ettei se ole valmis neuvottelemaan kokonaistyöajan pidennyksestä tai tuottavuusloikalle valmiiksi annetuista prosenttitavoitteista. SAK haluaa lisää työaikaa työttömille ja osa-aikaisille.

– Mahdollinen yhteiskuntasopimus edellyttää todellista tasapuolisuutta. Yritysten ja niiden omistajien tulee osallistua sopimukseen samalla intensiteetillä kuin mitä palkansaajilta odotetaan, hallitus linjaa.

SAK edellyttää, että mahdollisessa yhteiskuntasopimuksessa parannetaan irtisanottavien palkansaajien muutosturvaa ja että paikallisen sopimisen tarkastelu, työsuhdeturvakysymykset ja työttömyysturva neuvotellaan samassa yhteiskuntasopimusprosessissa.

– Yhteiskuntasopimusta ei synny, jos sitä tehdään ainoastaan palkansaajien kustannuksella tai työaikaa pidentämällä ja jos yritykset ja niiden omistajat eivät sitoudu sopimukseen omilla toimillaan riittävästi. Viime vuosien palkkaratkaisut ovat olleet äärimmäisen maltillisia. Ne ovat osaltaan luoneet edellytyksiä Suomen kilpailukyvyn kohentumiselle. SAK odottaa yrityksiltä nyt sitoutumista investointeihin ja tuotekehittelyyn sekä malttia yritysjohtajien palkitsemisessa, puheenjohtaja Lyly huomauttaa.

SAK:n hallitus käsittelee yhteiskuntasopimusprosessia seuraavan kerran perjantaina 21.8.2015.


SEL:n liittovaltuusto: Yhteiskuntasopimukseen kiristäminen törkeää, SEL ei ole valmis sopimaan työajan pidentämisestä tai palkanalennuksista (29.5.2015)