Valion Toholammin tehdas palkittiin parhaana työympäristönä

10.3.2011

Valio Oy:n Toholammin tehdas palkittiin parhaana työympäristönä elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierroksen 2010 tuloksena. Myös Valion muiden meijerien työympäristötaso oli Toholammin tehtaan tuntumassa juoma- ja meijeriteollisuuden sarjassa.

Seurantakierrokselle ilmoittautui 18 elintarviketeollisuuden eri alojen työpaikkaa. Kierros oli jatkoa vuosina 2005–2007 toteutetulle kilpailulle sekä seurantakierrokselle 2008.

Kilpailun ja kierrokset on toteuttanut Työturvallisuuskeskuksen elintarvikealojen työalatoimikunta yhteistyössä työsuojeluhallinnon ja 3T Ratkaisut Oy:n kanssa. Seurantakierrokseen kuului työsuojelutarkastajien työympäristön havainnointi Elmeri+-menetelmällä.

Palkituissa työpaikoissa kehitystyö jatkunut

Seurantakierroksella 2008 alusta asti mukana olleet työpaikat olivat kyenneet poistamaan yli puolet työympäristön puutteista. Valion meijerit olivat tällä kierroksella sitäkin parempia.

Valion Toholammin tehdas oli paitsi seurantaan osallistuneista kymmenestä meijeristä myös koko seurantakierroksen paras 94 prosentin työympäristöindeksillään. Valion viisi muuta meijeriä olivat lähellä sitä 90 prosentin indeksillään.

Muita parhaita seurantakierroksella olivat lihateollisuuden sarjassa Saarioinen Oy Jyväskylä, leipomoista Pohjanmaan Leipomo Oy Ylivieska ja muu elintarviketeollisuus -sarjassa Finncatering Oy Vantaa. Myös näiden työympäristöindeksit olivat erinomaisella 90 prosentin tasolla.

– Tulokset osoittavat selvästi, että positiivinen kehittämisen kannustus yhdistettynä objektiiviseen vertailutietoon tuo tulosta. Työolojen kehittäminen puolestaan parantaa laajemminkin yritysten kilpailukykyä, sanoo tekniikan tohtori, dosentti Heikki Laitinen 3T Ratkaisut Oy:stä.

– Jotta työturvallisuus saataisiin yhä paremmaksi, erityisesti yritysten ylimmän johdon olisi pantava itsensä likoon asian edistämiseksi, sillä resurssit saadaan vain siten riittäviksi. Työhyvinvointia edistäviä toimia tulee tehdä unohtamatta myös perinteisen työturvallisuuden, tapaturmien torjunnan, vaalimisen merkitystä, korostaa Työturvallisuuskeskuksen elintarviketeollisuuden asiantuntija Erkki Heinonen.

Vähemmän tapaturmia, mutta muuta teollisuutta enemmän

Elintarviketeollisuuden panostus työturvallisuuteen näkyy alan tapaturmaluvuissa, mutta elintarvikealalla sattuu edelleen tänä päivänä keskimääräistä enemmän työtapaturmia, enemmän kuin muussa teollisuudessa. Elintarviketeollisuuden tapaturmataajuus, vahinkojen määrä miljoonaa työtuntia kohden, on vähentynyt kymmenessä vuodessa (28,1 v. 2009, 34 v. 1999), mutta se on edelleen suurempi teollisuuden taajuutta (16 v. 2009). Myös elintarviketeollisuuden työpaikkatapaturmaluvut ovat pienentyneet (2 805 v. 2009, 3 869 v. 1999).

Elintarviketeollisuudessa yleisin työsuojeluongelma on melu, mutta alalla tehdään edelleen myös fyysisesti rasittavaa työtä. Lihateollisuudessa ja leipomoissa on tarpeen kohentaa etenkin koneturvallisuutta.

– Elintarviketeollisuudessa työturvallisuudesta on tullut osajokapäiväistä toimintaa, osa työtä, mutta työturvallisuuteen tulee panostaa jatkossakin. Sen tulee olla konkreettista toimintaa turvallisuuden eteen tavoitteena nolla tapaturmaa. Se edellyttää näkyvää ja uskottavaa toimintaa esimiehiltä. Turvallisuudesta huolehtiminen on ihmisistä huolehtimista, ja puutteet on korjattava välittömästi. Työturvallisuudelle tulee olla selkeät, johdonmukaiset mittarit, korostaa Heinonen.

– Hienoa, että alan yritykset ovat valmiit jopa kilpailujen avulla etsimään keinoja parantaa työympäristöä ja vähentää tapaturmariskiä. Julkistamalla seurannan tulokset haastamme alan kaikki yritykset kehittämään turvallista työympäristöä, jotta alan työtapaturmatilastoissa tapahtuisi muutos parempaan tänä vuonna, sanoo Työturvallisuuskeskuksen elintarvikealojen työalatoimikunnan puheenjohtaja, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:n sosiaalisihteeri Kai Laaksonen. 

– Työsuojeluhallintokin on jatkossa valmis elintarviketeollisuuden työpaikkojen työolosuhteiden arviointiin. Tämä tukee työpaikkojen omaehtoista työolojen kehittämistä, joka on myös työsuojeluhallinnon toiveena, sanoo ylitarkastaja Tuula Sahamies Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Parhaat työpaikat palkittiin Työturvallisuuskeskuksen Turvallisuus, viihtyvyys ja tuottavuus huipputasolle -seminaarissa 10.3.2011 Vantaalla.