Työmarkkinakeskusjärjestöt hyväksyivät työllisyys- ja kasvusopimuksen kolmannen vuoden palkankorotukset

15.6.2015

Työmarkkinakeskusjärjestöt Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos, Kunnallinen työmarkkinalaitos KT, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja Valtion työmarkkinalaitos ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen työllisyys- ja kasvusopimuksen kolmannen vuoden palkankorotuksista.

Kaikille palkansaajille 1.2.2016 maksettava yleiskorotus nostaa palkkoja kuukaudessa 16 euroa tai vähintään 0,43 prosenttia. Käytännössä euromääräinen palkankorotus tulee alle 3 720 euroa kuukaudessa ansaitseville. Tämän ylittäviin palkkoihin korotus lasketaan prosenteissa.

Palkankorotuksen lisäksi sovittiin myös, että palkansaajien ja työnantajien puoliksi maksama työttömyysvakuutusmaksu nousee kummallakin 0,5 prosenttiyksikköä. SAK:n hallitus korostaa, että se ei edelleenkään hyväksy maan hallituksen kaavailemaa työttömyysturvan leikkausta.

Juha Sipilän hallitus on luvannut tukea työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelemaa matalapalkkaratkaisua keventämällä pieni- ja keskituloisten verotusta. Veronkevennysten seurauksena palkansaajien ostovoiman arvioidaan pysyvän ensi vuonna suunnilleen nykyisellä tasolla.

SAK:n hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen tänään äänin 17-2. Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT ja Suomen Merimies-Unioni SMU äänestivät sopimuksen hyväksymistä vastaan. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL äänesti tyhjää, sillä SEL:n nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 asti ja niissä on sovittu, että vuoden 2016 palkankorotukset määräytyvät työllisyys- ja kasvusopimuksen kolmannen vuoden palkkaratkaisun mukaisesti, jos sellainen syntyy.

Jos työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimusta kolmannen vuoden palkankorotuksista ei olisi syntynyt 15.6.2015 mennessä, SEL:n ja Elintarviketeollisuusliitto ETL:n välisissä työehtosopimuksissa oli sovittu, että palkankorotukset lasketaan neljän verrokkityöehtosopimuksen palkankorotusten keskiarvona. Verrokkityöehtosopimusten liitot Metalliliitto, TEAM, Puuliitto ja Sähköliitto kannattivat SAK:n hallituksessa työllisyys- ja kasvusopimuksen kolmannen vuoden palkkaratkaisun hyväksymistä.

SEL:n työehtosopimuksista vain SEL:n ja Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto M2L:n välisessä maidonjalostusalan työehtosopimuksessa oli sovittu, että vuoden 2016 palkankorotuksista käydään liittokohtaiset neuvottelut, jos työmarkkinakeskusjärjestöt eivät pääse palkankorotuksista sopimukseen 15.6.2015 mennessä.

SEL aloittaa sopimusalakohtaiset soveltamisneuvottelut työnantajaliittojen ETL:n ja M2L:n kanssa elokuussa.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen lokakuussa 2013 allekirjoittaman työllisyys- ja kasvusopimuksen piirissä on yli 90 prosenttia eli noin kaksi miljoonaa palkansaajaa. Sopimus päättyy vuodenvaihteessa 2016-2017.


Neuvottelutulos: Työllisyys- ja kasvusopimus – Toisen jakson palkkaratkaisu