Finnwatch: Thaimaan tonnikalatehtaiden työolot parantuneet

3.6.2015

Kansainvälisen huomion kohteena jo vuosia olleet Suomen markkinoille tonnikalaa tuottavat tehtaat Thaimaan Samut Sakhonissa ovat parantaneet työolojaan, kertoo Finnwatchin eilen julkaistu seurantaraportti.

Siirtotyöntekijöiden passeja ei enää takavarikoida ja heillä on kirjalliset työsopimukset, työturvallisuutta on lisätty ja sosiaaliturva on parantunut. Ongelmia löytyy kuitenkin edelleen: työpaikoilla esiintyy syrjintää ja osa siirtotyöntekijöistä raportoi maksavansa korkeita rekrytointimaksuja.

– Siirtotyöntekijöiden on edelleen vaikeaa saada ääntään kuuluviin. Tehtaiden valitusmekanismit ja työntekijäkomiteat eivät toimi toivotulla tavalla eivätkä työntekijät pysty neuvottelemaan työehdoistaan, sanoo tutkimuksesta vastanneen Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

Merkittävin seurantaraportissa löytynyt puute liittyy virallisen MoU-prosessin kautta Myanmarista Thaimaahan tulevien työntekijöiden rekrytointimaksuihin. Työntekijät joutuvat maksamaan satoja euroja erilaisia kuluja päästäkseen töihin Sea Value -konsernin Unicord-tehtaisiin.

– Tonnikalatehtaiden ja Thaimaan tonnikalateollisuuden tulee kieltää rekrytointimaksujen periminen työntekijöiltä. Työntekijöiden velkaantumista aiheuttavat rekrytointimaksut tulee kieltää myös eurooppalaisten ostajien vastuullisuusvaatimuksissa, Vartiala toteaa.

Euroopan unioni on ryhtynyt toimiin estääkseen Thaimaan laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen.

Ongelma liittyy keskeisesti myös kalastusalusten työoloihin, joilta on tavattu pakkotyötä ja ihmiskauppaa. Tänään julkaistu raportti huomauttaa, että tehtaiden oman alihankintaketjun valvonta on vielä alkutekijöissään.

– Tehtaat odottavat Thaimaan hallitukselta lakimuutoksia tai ovat vasta käynnistämässä omaa valvontaa. Suomessa myytäviin tonnikalapurkkeihin saattaakin päätyä laittomasti tai todella huonoissa työoloissa pyydettyä kalaa, Vartiala sanoo.

Raportissa tutkitut Sea Value- ja Thai Union -konserneihin kuuluvat tehtaat Thai Union Manufacturing ja Unicord tuottavat kaupan oman merkin tuotteita Belgian, Britannian, Liettuan, Viron, Latvian, Suomen ja Slovenian markkinoille.

Finnwatch kehottaa ostajia tiiviimpään yhteistyöhön työolojen parantamiseksi.

– Pelkkien auditointien avulla on vaikeaa saada aikaan tarvittavia muutoksia. Jäljellä olevien syrjintään, rekrytointiin ja työntekijöiden heikkoon neuvotteluvoimaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan aitoa yhteistyötä ja vuoropuhelua teollisuuden, ostajien ja paikallisten työntekijöitä edustavien järjestöjen välillä.