SEL:n liittovaltuusto: Hallitusohjelma kurittaa kaikkia muita paitsi varakkaita ja kurjistaa suomalaista työelämää

29.5.2015

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL vaatii, että tänään valtaan astuva maan uusi hallitus harkitsee vielä uudelleen hallitusohjelmaansa, jossa kaavaillut leikkaukset kohdistuvat erityisesti lapsiin, nuoriin, työttömiin, sairaisiin ja eläkeläisiin. Hallitusohjelman mukaan näyttääkin siltä, että ”talkoissa” ovat mukana kaikki muut paitsi ne, joilla siihen oikeasti olisi varaa. Heiltä hallitus tyytyy vain toivomaan vapaaehtoista osallistumista.

Uuden hallituksen ohjelma tulee myös kurjistamaan suomalaista työelämää sekä heikentämään palkansaajien oikeuksia ja turvaa.

SEL tuomitsee hallituksen suunnittelemat 200 miljoonan euron rajut leikkaukset työttömyysturvasta. Korkea työttömyys ei johdu liian hyvästä työttömyysturvasta tai työttömien työhaluttomuudesta. Työttömyys johtuu työpaikkojen puutteesta, eikä työttömyysturvan heikentäminen tuo yhtään työpaikkaa lisää.

SEL ei myöskään hyväksy hallituksen suunnittelemia heikennyksiä, kuten koeajan pidentämistä, määräaikaisuuden perusteen poistamista alle vuoden mittaisista työsuhteista tai vuorotteluvapaan ehtojen kiristämistä.

Erittäin huolestuttavana SEL pitää hallitusohjelman kirjausta, jossa avataan ovia paikalliselle sopimiselle. SEL ei hyväksy työehtosopimusten yleissitovuuden murentamista lainsäädännöllä.

Makeis- ja virvoitusjuomaveroa sekä alkoholiveroa ei pidä korottaa nykyisestä. Veronkorotukset heikentävät alan yritysten toimintamahdollisuuksia, vaarantavat kotimaisia työpaikkoja ja lisäävät yksityistä harmaata tuontia ulkomailta entuudestaan.


SEL:n liittovaltuuston päätöslauselma, Tuusulassa 29.5.2015