Leivon Leipomolle työturvallisuusrikoksesta 20 000 euron yhteisösakko, työntekijälle korvausta 9 555 euroa

25.1.2011

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut Leivon Leipomo Oy:n 20 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiön tuotantopäällikkö tuomittiin 40 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta, mistä tuli maksettavaa 2 240 euroa. Vastaajat tuomittiin myös maksamaan työtapaturmassa loukkaantuneelle työntekijälle korvauksia yhteensä 9 555 euroa.
 
Yhteisösakon määrää mitatessaan käräjäoikeus huomioi sen, että yhtiössä on toistuvasti rikottu työturvallisuuslaissa työnantajalle asetettuja velvollisuuksia.
 
Tuomio tuli yhtiön leipomossa Tampereella marraskuussa 2009 sattuneesta työtapaturmasta. Työntekijä oli puhdistamassa korppujauhokonetta, koska kertynyt hienojakoinen pöly aiheutti häiriöitä. Koneen pölypuhaltimesta oli irrotettu kankainen pölypussi. Työntekijän puhdistaessa konetta reunoilta ja putkistoista hänen vasemman kätensä sormet joutuivat poistetun pölypussin aukosta koneen liikkuviin osiin ja vahingoittuivat.
 
Työsuojeluviranomainen katsoi, että koska pölypussi jouduttiin käytännössä päivittäin poistamaan koneesta, olisi puhaltimen liikkuvat osat tullut suojata. Koneelle ei ollut tehty työturvallisuusmääräysten edellyttämää vaarojen selvitystä, minkä takia puhdistukseen liittyvä vaara ei ollut tullut esiin.
 
Käräjäoikeus totesi, että tapaturma tapahtui tilanteessa, jossa asianomistaja luuli, että kone on sammutettuna yhtiön ohjeiden mukaisesti. Työkohteen melu oli estänyt kuulemasta sen, oliko kone päällä vai ei. Oikeuden mielestä koneen käyttökoulutuksessa ei oltu riittävässä määrin opastettu ja ohjattu koneen puhdistamista turvallisella tavalla. Koneen puhdistaminen kuitenkin kuului työntekijän työtehtävään.
 
Oikeuden mukaan leipomon tuotantopäälliköllä on ollut velvollisuus oma-aloitteisesti selvittää muun muassa nyt kyseessä olevaan korppujauhokoneeseen liittyviä vaaratekijöitä. Kyseinen kone oli ollut käytössä yhtiössä noin vuoden ilman, että minkälaista riskikartoitusta siihen olisi tehty. Mikäli vaarojen selvittäminen kyseisen koneen osalta olisi lain edellyttämällä tavalla tehty, olisi voitu havaita, että puhaltimen suuaukon puhdistamiseen liittyy vaaratekijöitä, koska puhaltimen sisällä käsien ulottuvilla on siipipyörä.