Saarioiselle 15 000 euron sakot työturvallisuusrikoksesta

3.1.2011

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 31.12.2010 Ruoka-Saarioinen Oy:n 15 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiön kehitysinsinööri ja työnjohtaja saivat molemmat työturvallisuusrikoksesta rangaistukseksi 30 päiväsakkoa, joista tulee maksettavaa 810 euroa ja 990 euroa.

Tuomiot tulivat Saarioisten Sahalahden tehtaalla Kangasalla lokakuussa 2008 sattuneesta työtapaturmasta, jossa työntekijä oli opettelemassa vihanneskeittimen käyttöä ensimmäistä kertaa, kun hänen kätensä jäi laitetta puhdistettaessa käynnissä olevan keittimen kuljetinruuvin väliin. Työntekijä loukkasi kätensä.

Työsuojeluviranomaisten mukaan työnantaja rikkoi työturvallisuusmääräyksiä. Kuljetin oli hankittu työpaikalle noin kuukautta aikaisemmin, mutta sen käyttöohjeita ei ollut saatavilla suomenkielisinä. Käyttöohjeessa kielletään koneen käynnistäminen sen luukkujen ollessa auki.

Käräjäoikeus totesi, että työnantaja ei ollut järjestänyt uuden kuljettimen käyttökoulutusta, vaikka laite oli rakenteellisesti erilainen kuin työpisteessä aikaisemmin ollut kuljetin. Vanhasta kuljettimesta oli nähnyt kuljetinruuvin helposti, kun taas uudessa sen näkeminen oli käytännössä mahdotonta.

Työnantaja ei ollut huolehtinut laitteen suomenkielisistä käyttöohjeista ja työntekijöiden perehdyttämisestä niihin. Oikeuden mukaan työnantaja ei ollut toiminnallaan noudattanut vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi.

Työsuojeluviranomaisten mukaan uusia työvälineitä työpaikalle hankittaessa on huolehdittava siitä, että ne ovat CE-merkityt ja että niiden mukana toimitetaan vaatimustenmukaisuusvakuutus ja käyttäjien ymmärrettävissä olevat käyttöohjeet.

Työtapaturmassa loukkaantuneelle työntekijälle käräjäoikeus tuomitsi työnantajan maksamaan sormivammasta tuhannen euron korvauksen.

 

Saarioisten tytäryhtiöt sulautuivat vuoden alusta emoyhtiöön

Saarioisten tytäryhtiöt Ruoka-Saarioinen Oy, Liha-Saarioinen Oy, Saarioisten Lihanjalostus Oy, Saarioisten Keskuslähettämö Oy, Saarioisten Säilyke Oy ja Kiinteistö Oy Sahalahden Isoniementie 76 sulautuivat emoyhtiö Saarioinen Oy:öön 1.1.2011. Toiminta jatkuu Saarioinen Oy:n nimellä kaikilla paikkakunnilla. 

- Fuusiolla selkiytämme konsernirakennetta ja parannamme kilpailukykyämme sekä uudistamme liiketoimintaamme entistä asiakas- ja kuluttajalähtöisemmäksi, sanotaan Saarioisten tiedotteessa.

Fuusio on jatkoa Saarioinen-konsernissa aiemmin syksyllä toteutetulle organisaatiomuutokselle, jossa kotimaan toiminta jaettiin kuuteen toimintoon: Asiakkuus ja markkinointi, Henkilöstö ja hallinto, Logistiikka ja tekniikka, Talous ja tietohallinto, Tuotanto sekä Tuotekehitys.