HK Ruokatalolle 8 000 euron yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta

29.10.2010

Kanta-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut 20.10.2010 HK Ruokatalo Oy:n Forssan tehtaan tuotantopäällikön sekä kaksi esimiestä sakkoihin työturvallisuusrikoksesta. Henkilöt tuomittiin 30 päiväsakkoon eli maksamaan sakkoa 1 560, 900 ja 780 euroa. Lisäksi yritykselle langetettiin 8 000 euron yhteisösakko.

Tuomio työturvallisuusrikoksesta tuli HK Ruokatalon Forssan tehtaan jatkojalostusosaston lihamyllyllä 6.5.2008 sattuneesta työtapaturmasta. Osastolla työskennellyt työntekijä ryhtyi koneen sammuttamisen jälkeen,  lihamyllyn terien ollessa yhä liikkeessä, puhdistamaan lihamyllyyn jääneitä jauhatustuotteita. Puhdistustyön yhteydessä hänen oikean kätensä keskisormi osui koneen pyöriviin teriin, jolloin sormen kärki leikkaantui irti. Työntekijä ei tiennyt, että  koneen terä pyörii vielä koneen sammuttamisen jälkeen. Amputaatiosta aiheutui työntekijälle pysyvä haitta.

Kyseisessä lihamyllyssä tehtiin tavallisesti työtä pienempireikäisellä laipalla, jolloin työntekijän sormet eivät voineet joutua liikkuviin teriin. Nyt poikkeuksellisesti käytettiin isompireikäistä laippaa.

Syyttäjä vaati käräjäoikeudessa rangaistusta työturvallisuusrikoksesta HK Ruokatalon jatkojalostusosaston tuotantopäällikölle ja kahdelle esimiehelle sen vuoksi, että he olivat tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyöneet työturvallisuusmääräysten noudattamista. Lisäksi syyttäjä vaati HK Ruokatalon tuomitsemista 10 000 euron määräiseen yhteisösakkoon muun muassa sen vuoksi, että yhtiön toiminnassa ei ollut noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta työturvallisuusrikoksen ehkäisemiseksi.

Käräjäoikeus otti huomioon yhteisösakon määrää arvioidessaan toisaalta yhtiön aktiiviset toimet työsuojeluasioissa sekä toisaalta yhtiön suurehkon liikevaihdon ja sen, ettei työpaikalla ollut tehty konekohtaista vaarojen arviointia.

Työtapaturman uhriksi joutuneelle työntekijälle HK Ruokatalo, kaksi työnjohtajaa ja tuotantopäällikkö velvoitettiin yhteisvastuullisesti korvaamaan yhteensä 15 261, 08 euroa korkoineen. Oikeudenkäyntikulujen osuus summasta oli 8 561,08 euroa.