Työelämäpalkinto Ruoka-Saarioisten Sahalahden tehtaalle

7.10.2010

Ruoka-Saarioisten Sahalahden tehdas sai tänään Suomen Työelämäpalkinnon ponnisteluistaan ikääntyvien työntekijöiden työhyvinvoinnin eteen.

Palkittavaksi Saarioisten Sahalahden tehtaan nostaa sen vuonna 2004 käyttöön ottama senioriohjelma yli 55-vuotiaiden työntekijöiden työurien pidentämiseksi.

Eri toimenpiteiden myötä yli 60-vuotiaiden osuus työpaikan ikärakenteessa on senioriohjelman aikana kasvanut.

Palkinto jaettiin  toista kertaa. Palkinto myönnettiin tänä vuonna kahdelle eri hankkeelle, palkinnonsaajia olivat myös Metalliliitto ja Teknologiateollisuus yhdessä, heille palkinto myönnettiin tuloksellisesta yhteistyöstä työturvallisuuden ja -terveyden edistämisessä.

Palkinnon luovutti tasavallan presidentti Tarja Halonen tänään torstaina.

Lue lisää aiheesta seuraavasta Elintae-lehdestä, joka ilmestyy 21.10.2010

Suomen työelämäpalkinto on annettu vuodesta 2008 lähtien yhteisölle tai henkilölle, joka on erityisen ansioituneesti lisännyt ikääntyvien työhyvinvointia. Tunnustuspalkinnon voi saada toiminnasta tai innovaatiosta, joka on tukenut ikääntyvien työssä jaksamista ja jatkamista, työllistymisedellytyksiä tai parantanut heidän työolojaan.

Palkinnon myöntää Työelämäpalkinnon rahasto. Työelämäpalkinnon rahaston ovat perustaneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Sitra. Rahaston alkupääoma on 300 000 euroa. Sitä ovat kartuttaneet yhtä suurilla osuuksilla Sitra ja sosiaali- ja terveysministeriö, joka osoitti tähän tarkoitukseen Carl Bertelsmann -säätiön Suomelle myöntämän 150 000 euron tunnustuspalkinnon. Rahaston varoja hoitaa Sitra. Varat on tarkoitus käyttää vuoden 2017 loppuun mennessä.

Päätöksen tunnustuspalkinnon saajasta tekevät rahaston perustajat Työsuojelurahastoa kuultuaan.