Työttömyyskassa siirtyy uuteen maksatusjärjestelmään, vaikutuksia etuuksien maksamiseen

30.9.2010

Työttömyyskassa ottaa käyttöön uuden maksatusjärjestelmän maanantaina 4. lokakuuta. Uutta järjestelmää ylläpitää YAP-Solutions Oy. Järjestelmän vaihtaminen tuli välttämättömäksi, kun aikaisempi maksatusjärjestelmän ylläpitäjä Logica päätti lopettaa työttömyyskassoille tarjoamansa maksatusjärjestelmän ylläpitämisestä.

Nykyinen maksatusjärjestelmä on käytössä tiistaihin 28. syyskuuta asti. Syyskuun 29. päivän ja lokakuun 3. päivän välisenä aikana tiedot siirretään aikaisemmasta järjestelmästä uuteen. Tänä aikana työttömyyskassa ei voi maksaa jäsenilleen etuuksia eikä myöskään katsella maksatusjärjestelmään vietyjä tietoja, koska kumpikaan järjestelmistä ei ole käytössä.

Pyrimme työttömyyskassassa siihen, että ennen järjestelmän vaihtoa työttömyyskassaan tulleet jatkohakemukset saataisiin käsiteltyä ja laitettua maksuun ennen siirtymävaiheen katkosta, jolloin maksupäivä olisi kyseisen viikon torstai. Myös katkoksen jälkeen teemme kaikkemme, jotta täysin uudenlaisen maksatusohjelman käyttöönottaminen ei johtaisi pahempiin viiveisiin etuuksien maksamisessa. On kuitenkin selvää, että siirtymävaihe tulee vaikuttamaan jonkin verran etuuksien maksamiseen.

Pidämme yllä normaalin puhelinpäivystyksen viikolla 39, mutta tiistaina 5. lokakuuta päivystystä ei ole, vaan keskitymme hakemusten tallentamiseen.

Seppo Niininen

Työttömyyskassan johtaja