TEM:n toimialaraportti: Elintarvikealan yritykset panostavat kilpailukykyyn ja kansainvälistymiseen

26.11.2014

Elintarviketeollisuutta on pidetty suhdannevakaana ja suhteellisen hitaasti muuttuvana toimialana.

- Poliittisen epävakauden ja kasvavan sääntelyn myötä liiketoimintaympäristön ennustettavuus on kuitenkin heikentynyt. Tämä on vaikuttanut kielteisesti myös kotimarkkinoihin. Elintarviketeollisuuden kasvumahdollisuudet ovat huonontuneet Ukrainan kriisin vuoksi, ja Venäjä-pakotteet ovat tyrehdyttäneet merkittävän osan elintarviketeollisuuden viennistä, arvioidaan työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun tuottamasta elintarviketeollisuuden toimialaraportista, joka julkaistiin marraskuussa.

Kasvun aikaansaaminen pienillä, kypsillä ja keskittyneillä kotimarkkinoilla vaatii aiempaa enemmän ponnisteluja.

- Päivittäistavaramarkkinoiden volyymikehitys on viime vuosina ollut lähes nollassa. Kysyntää heikentää lisäksi kuluttajien vähentynyt ostovoima, toteaa elintarviketeollisuuden toimialapäällikkö Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Elintarvikeyritysten kilpailutilanne on kireä. Suhteellisen hidas markkinoiden kasvu, suuri elintarvikeyritysten määrä ja investointien myötä lisääntynyt tuotantokapasiteetti kiristävät kilpailua. Kilpailutilannetta ovat koventaneet myös lisääntynyt elintarvikkeiden tuonti ja kaupan omien tuotemerkkien laajentunut tarjonta ja suosio.

- Menestyminen edellyttää jatkuvaa toimintojen tehostamista hintakilpailukyvyn varmistamiseksi. Yritykset hakevat kasvua muun muassa jalostusarvon nostamisesta, erikoistuotteiden ja innovaatioiden kehittämisestä sekä uusille markkina-alueille hakeutumisesta. Kilpailuetua tavoitellaan myös verkkokaupan ja uusien ketju- ja palvelukonseptien kehittämisellä, brändäyksellä ja lisäarvon tuottamisella asiakkaille, Hyrylä luettelee.

Suomen elintarvikeviennin arvo vuonna 2013 oli 1,6 miljardia euroa. Suomen kansainvälisen elintarvikekaupan arvo oli yhteensä noin 6 miljardia euroa, kun mukaan lasketaan suomalaisten yritysten tytäryhtiöiden liikevaihto. Elintarvikkeiden kauppataseen vaje oli noin 2,7 miljardia euroa, sillä Suomeen tuotiin viime vuonna elintarvikkeita 4,3 miljardilla eurolla.

Tähän asti Suomen elintarvikevienti on kohdistunut pitkälti Itämeren ympäristöön. Venäjän markkinoiden merkitys on ollut suuri. Nyt haussa on uusia alueita, joihin vientiä voitaisiin suunnata. Syksyllä 2014 käynnistyi Team Finland -toimijoiden, Elintarviketeollisuusliiton ja suomalaisten elintarvikealan yritysten yhteinen Food from Finland -vientiohjelma, joka tukee elintarvikeviennin kehittämistä.

Vaikeuksista huolimatta elintarvikeala nähdään Suomessa kasvualana, joka menestyy kansainvälisessä kilpailussa ja voimakkaassa toimintaympäristön muutoksessa.


Toimialaraportit: www.temtoimialapalvelu.fi