Raisio Oyj tuomittiin lähes 100 000 euron korvauksiin työntekijän laittomasta irtisanomisesta

24.6.2010

Tiedote 24.6.2010

 

 

Raisio Oyj tuomittiin lähes 100 000 euron korvauksiin työntekijän laittomasta irtisanomisesta

 

 

Turun hovioikeus on 22.6.2010 antamallaan tuomiolla velvoittanut Raisio-konsernin emoyhtiön Raisio Oyj:n maksamaan elokuussa 2007 irtisanomalleen entiselle pääluottamusmiehelle ja irtisanottaessa konsernin hallintoneuvostoon kuuluneelle henkilöstön edustajalle 25 kuukauden palkkaa vastaavana korvauksena työsuhteen laittomasta irtisanomisesta yhteensä 71 006,25 euroa.

 

Hovioikeus korotti päätöksellään käräjäoikeuden jo aikaisemmin työnantajan maksettavaksi tuomitsemaa 20 kuukauden palkkaa vastaavaa korvaussummaa. Työsopimuslain mukainen enimmäiskorvaus olisi erityistä irtisanomissuojaa nauttineelle työntekijälle voinut olla 30 kuukauden palkka.

 

Työnantajan maksettavaksi tuli lisäksi palkan alentamisesta aiheutuneena vahinkona 11 850 euroa ja oikeudenkäyntikuluja. Korvaussummille on maksettava viivästyskorkoa 8.1.2008 lukien.

 

- Työntekijän irtisanomisen kokonaishinta on yhtiölle yli 150 000 euroa, kun huomioidaan työnantajan maksettavaksi tulevat viivästyskorot, palkkiot yhtiön omalle asianajajalle ja osuus työntekijän oikeudenkäyntikuluista, sanoo työntekijää oikeudenkäynnissä edustanut varatuomari, asianajaja Olavi Hölttä.

 

Työntekijän ajama oikeusjuttu Raisio Oyj:tä vastaan perustui siihen, että työntekijä katsoi tulleensa syrjityksi aikaisemman pääluottamusmiestoimensa johdosta. Työntekijä siirrettiin pääluottamusmieskauden päätyttyä ensin noin 25 prosenttia pienemmällä palkalla erityyppisiin tehtäviin, mitä hän oli aikaisemmin tehnyt ja noin puolen vuoden kuluttua työntekijä irtisanottiin kokonaan.

 

Työnantaja perusteli irtisanomista tuotannollis-taloudellisilla syillä ja kiisti työntekijän ammattiyhdistystoiminnan olleen päätöksen taustalla. Työnantajan mukaan entisen pääluottamusmiehen työ Raision tehtaan jätevesilaitoksen hoitajana oli loppunut kokonaan, eikä työntekijälle löytynyt korvaavia töitä edes yhtiön muista yksiköistä, vaikka pelkästään Raisiossa olevilla tuotantolaitoksilla työskenteli irtisanomisen aikaan yli 300 tuotannon työntekijää.

 

Työntekijä haki lisäksi oikeudessa hyvitystä yhteistoimintalain ja yhdenvertaisuuslain rikkomisesta, mutta nämä vaatimukset Turun hovioikeus hylkäsi.

 

Käräjäoikeus oli jo aikaisemmin katsonut, että työntekijän alempipalkkaiseen työhön siirtäminen ei johtunut syrjinnästä. Myöskään irtisanomisen ei katsottu johtuneen syrjinnästä, vaan irtisanominen oli laiton sen vuoksi, että henkilöstön hallintoedustajana työntekijä nautti erityistä irtisanomissuojaa, jota työnantaja rikkoi.

 

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on alusta asti pitänyt työnantajan menettelyä törkeänä ja työntekijän irtisanomista laittomana. SEL on myöntänyt työntekijälle oikeusavun. Mahdollisesta valitusoikeuden hakemisesta korkeimpaan oikeuteen työntekijän puolelta päätetään myöhemmin.

 

---


Turun hovioikeudelta kova tuomio Raisio Oyj:n tapauksessa
http://www.holtta.fi/sitenews/view/-/nid/133/ngid/1