Palkallinen isyysvapaa kaikille sopimusaloille

23.6.2010

Palkallinen isyysvapaa kaikille sopimusaloille

SEL:n uusissa työehtosopimuksissa sovittiin uutena asiana palkallisesta isyysvapaasta. Palkallinen isyysvapaa astui voimaan 1.6.2010 alkaen ja tarkoittaa sitä, että työntekijä saa lakisääteisestä isyysvapaasta palkkaa kuudelta päivältä ja lopulta ajalta työntekijä saa Kelan maksamaa isyysrahaa.

Palkallisella isyysvapaalla työntekijälle maksetaan täyttä palkkaa enintään kuuden päivän pituisen kalenterijaksoon sisältyviltä työpäiviltä työsopimuslain nojalla tulevan isyysvapaan alkamispäivästä lukien.

Lain mukaan isä voi lapsen syntymän jälkeen pitää isyysvapaata 1–18 arkipäivää ja hoitaa lasta kotona äidin kanssa samaan aikaan. Isyysvapaan voi pitää milloin tahansa äitiys- ja vanhempainrahakauden aikana sen jälkeen, kun lapsi on syntynyt. Vapaan voi jakaa enintään 4 jaksoon. Äiti saa samalta ajalta normaalisti äitiys- tai vanhempainrahan. Myös adoptioisällä on oikeus isyysrahaan. Isyysvapaa ei koske rekisteröidyn parisuhteen osapuolta.

Isyysvapaasta pitää ilmoittaa työnantajalle 2 kuukautta ennen vapaan alkua. Jos isyysvapaa on enintään 12 arkipäivää, siitä voi ilmoittaa viimeistään kuukausi etukäteen.