Leivon Leipomolle 15 000 euron yhteisösakko työtapaturmasta

9.10.2014

Pirkanmaan käräjäoikeus on eilen tuominnut Tampereella sijaitsevan Leivon Leipomo Oy:n 15 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yrityksen tuotantopäällikkö tuomittiin 50 päiväsakon eli 3 650 euron sakkoihin työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta sekä kaksi työnjohtajaa tuomittiin kumpikin 30 päiväsakon eli 960 euron ja 870 euron sakkorangaistuksiin samoin työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä oli syyskuussa vuonna 2012 leipomossa sattunut työtapaturma. Työntekijä oli syöttämässä käsin leipiä pakkauskoneelle, ja hänen työkäsineensä tarttui ketjukuljettimen ja hammasrattaan väliin. Käsi joutui puristuksiin niin, että kaksi sormea vahingoittui.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että koska työntekijän ulottumisalueella oli vaarallinen suojaamaton nielu, oli työpaikalla vallinnut työturvallisuusmääräysten vastainen tila. Koneelle oli tehty vuonna 2010 vaarojen arviointi, missä ko. vaarakohta olisi pitänyt viimeistään havaita ja suojata.

Käräjäoikeus totesi, että leipien pakkauskoneen ketjukuljettimesta valokuvien perusteella tehtävät havainnot viittasivat koneen vaarallisuuteen. Tämä huomioon ottaen ja kun tiedetään työkoneiden "nieluihin" kiinnitetyn huomiota vuonna 2010, on Leivon Leipomo Oy:n ja sen puolesta toimineiden pitänyt olla tämän ajankohdan jälkeen tietoisia ketjukuljettimen vaarallisuudesta.

Ketjukuljettimen suojaus oli ollut esillä työnjohdon keskustelussa kesällä 2012. Tuotantopäällikkö oli tuolloin tilannut pakkauskoneeseen suojan. Nämä seikat vahvistavat sen, että viimeistään tuolloin Leivon Leipomolla ja sen puolesta toimineilla on ollut tieto pakkauskoneen ketjukuljettimen vaarallisuudesta, mikä olisi edellyttänyt välittömiin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Yhteisösakon osalta käräjäoikeus totesi, että työturvallisuuteen liittyviä näkökohtia ei ole riittävästi huomioitu Leivon Leipomo Oy:n toiminnassa eikä siinä todettavissa olleisiin puutteisiin ole reagoitu. Työkoneiden nielut oli yleisellä tasolla todettu vaarallisiksi jo vuonna 2010.

Leivon Leipomon toiminnassa on todettu puutteita työturvallisuudessa aikaisemminkin ja Leivon Leipomo Oy on tuomittu yhteisösakkoon lainvoimaisella tuomiolla.