Selvitys: Altian Koskenkorvan tehtaalla huomattavat talous- ja työllisyysvaikutukset Etelä-Pohjanmaalla

3.10.2014

Altian Koskenkorvan tehtaan vaikutus Etelä-Pohjanmaan talouteen on noin 41 miljoonaa euroa ja työllisyyteen noin 230 työpaikkaa, kun kerroinvaikutukset huomioidaan. Toissavuonna Altian Koskenkorvan tehtaan vaikutus Etelä-Pohjanmaalla oli hieman suurempi, noin 260 työpaikkaa ja talouteen noin 47 miljoonaa euroa. Luvut ilmenevät Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin toteuttamasta ja lokakuussa julkaisemasta tuoreesta selvityksestä.

Altian Koskenkorvan tehtaan mahdollinen sulkeminen vuonna 2015 tehtaan myymisen seurauksena tietäisi 386 työpaikan menetystä vuoteen 2020 mennessä, kun kerroinvaikutuksetkin otetaan huomioon. Etelä-Pohjanmaan talous kärsisi tehtaan sulkemisesta yli 50 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa yhtä prosenttiyksikköä maakunnan bruttokansantuotteesta.

- Altian Koskenkorvan tehtaan sulkeminen tarkoittaisi negatiivisia työllisyysvaikutuksia muillakin toimialoilla kuin vain juomien valmistuksessa. Kaikki toimialat kärsisivät jonkin verran muun muassa tulotason laskun takia, professori Hannu Törmä ja tutkija Susanna Määttä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista toteavat.


Vaikutukset kolminkertaistuisivat 50 miljoonan investoinnilla

Tehtaan vaikutukset Etelä-Pohjanmaan talouteen ja työllisyyteen voisivat kolminkertaistua, jos tehtaaseen investoitaisiin 50 miljoonaa euroa. Investoinnin myötä Koskenkorvan tehtaan vaikutus Etelä-Pohjanmaan talouteen nousisi lähes 150 miljoonaan euroon vuoden 2020 loppuun mennessä. Vastaavasti työllisyysvaikutus nousisi noin 760 työpaikkaan samalla aikajaksolla.

Tehtaan myyminen ei välttämättä olisi negatiivinen asia maakunnalle. Investoiva ostaja voisi tuoda maakuntaan yli 500 uutta työpaikkaa. Omistajan sinisilmäisyyteen ei kuitenkaan ole Ilmajoen kunnan mukaan varaa nykyisiä työllisyys- ja aluetaloudellisia vaikutuksia tarkasteltaessa.

- Valtio-omistajan tulee olla sataprosenttisen varma mahdollisen ostajan sopivuudesta. Koskenkorvan yksikön päätyminen vain Altian tuotemerkeistä kiinnostuneelle ja kilpailevaa etanolikapasiteettia pois markkinoilta ostavalle kauppakumppanille olisi ankara isku koko Etelä-Pohjanmaan aluetaloudelle. Erityisesti maakunnan elintarvikeklusteri joutuisi miettimään vilja- ja rehuvirrat täysin uusiksi, toteaa Ilmajoen kunnan yritysasiamies Rami Mattila.

Ruralia-instituutin selvityksessä tarkasteltiin myös vaikutuksia tilanteessa, jossa toiminta jatkuisi nykytasolla - liikevaihto kasvaa vuosittain 2 prosenttia - vuoteen 2020 saakka. Selvitystä rahoittivat Etelä-Pohjanmaan liitto, Ilmajoen kunta, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ja MTK Etelä-Pohjanmaa.


Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia