SEL vastusti uuden eläkejärjestelmän hyväksymistä

26.9.2014

SAK:n hallitus on tänään hyväksynyt työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvotteleman eläkeratkaisun.

Uusi eläkejärjestelmä tulee voimaan vuoden 2017 alusta. Suurin muutos on vanhuuseläkeiän alarajan nouseminen siirtymäajalla 63 vuodesta 65 vuoteen. Eläkeiän nousu koskee kaikkia vuonna 1955 tai sen jälkeen syntyneitä.

Jatkossa eläkkeet karttuvat aikaisempaa oikeudenmukaisemmin. Nykyisin 53 ikävuoden jälkeen tuleva korotettu karttuma ja 63 ikävuoden jälkeen tuleva superkarttuma poistuvat. Eläkettä myös kertyy jatkossa koko palkasta, kun eläkkeen perusteena olevista ansioista ei enää vähennetä työntekijän työeläkemaksua. Tämä nostaa eläkkeiden tasoa noin kuusi prosenttia ja parantaa myös tulevia työkyvyttömyyseläkkeitä, kun eläkettä kertyy koko palkasta ja entistä pidemmältä ajalta.

Ikääntyneiden työttömien toimeentuloa turvaavat työttömyysturvan lisäpäivät eli ns. eläkeputki säilyy entisellään, mutta sen kohtaloa arvioidaan uudelleen 31.5.2019 mennessä. Uutena tulee 63-vuotiaille mahdollisuus työuraeläkkeeseen, jota voivat hakea vähintään 38 vuotta raskasta työtä tehneet, joilla on vaikeuksia selvitä työssään. Työuraeläkkeen yksityiskohdista sovitaan myöhemmin.

Osa-aikaeläke poistuu, ja sen tilalle tulee osittainen varhennettu vanhuuseläke, jolle voi jäädä 61-vuotiaana. Osittainen varhennettu vanhuuseläke on 25 tai 50 prosenttia eläkkeen alkamiseen mennessä karttuneesta eläkkeestä.

Eläkeratkaisu hyväksyttiin SAK:n hallituksessa äänin 16-4. SEL:n liittopuheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen äänesti SAK:n hallituksessa eläkeratkaisun hyväksymistä vastaan.

- SEL ei voi hyväksyä tällaista neuvottelutulosta. Eläkeiän alarajan nostamisen aiheuttamia ongelmia ei ole ratkaistu. Uutena tuleva työuraeläke on ehdoiltaan niin tiukka ja tasoltaan niin matala, ettei se ole vaihtoehto monellekaan elintarvikealan työntekijälle. Tulevaisuudessa vielä nykyistäkin useampi elintarvikealan työntekijä joutuu jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle, koska alan työt ovat niin raskaita, että moni ei jaksa työkykyisenä edes nykyiseen eläkeikään asti, Kuntonen kommentoi.  

Kuntosen lisäksi eriävän mielipiteen SAK:n hallituksen päätöksestä jättivät Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton puheenjohtaja Marko Piirainen ja Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi. Eläkeratkaisua vastaan hallituksessa äänesti myös Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistyksen puheenjohtaja Thelma Åkers.

Elinajanodote alkaa vaikuttaa eläkeikään vuodesta 2025 alkaen. Eläkeikää tarkistetaan tulevaisuudessa viiden vuoden välein kolmikantaisesti, eli valtion sekä työnantajien ja palkansaajien keskusjärjestöjen kesken. Ensimmäisen kerran tarkistus tehdään kuitenkin vasta vuonna 2030, eli eläkeikä pysyy 65 vuodessa ainakin siihen asti.


Lue lisää Eläketurvakeskuksen Eläkeuudistus-sivuilta

SAK: Uusi eläkejärjestelmä pähkinänkuoressa

SAK: Sopimus vuoden 2017 työeläkeuudistuksesta