Vuorotteluvapaan vanhat ehdot voimassa, jos vapaasta sovitaan ennen 1.9.2014 ja se alkaa vuoden 2014 aikana

13.8.2014

Uusi vuorotteluvapaalaki astuu voimaan 1.9.2014, jolloin vuorotteluvapaan ehdot tiukentuvat. Uudet tiukemmat ehdot eivät kuitenkaan koske niitä vuorotteluvapaita, joista on sovittu työntekijän ja työnantajan välillä ennen 1.9.2014 ja jotka alkavat vuoden 2014 aikana.

Vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää jatkossa 16 vuoden työhistoriaa nykyisen 10 vuoden sijaan.

Lisäksi lainsäädäntöä muutetaan niin, että muussa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä tehty työ otetaan huomioon laskettaessa työhistoriaedellytyksen täyttymistä.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata työtön työnhakija. Nykylainsäädännöllä edellytys täyttyy, jos sijainen on ollut työttömänä yhden päivän.

Lakimuutoksen myötä jatkossa edellytetään, että sijainen on ollut työttömänä vähintään 90 päivää vapaata edeltävän 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi palkattavan on lisäksi oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista.

90 päivän työttömyyttä ei jatkossakaan edellytetä, jos sijainen on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias, tai alle 30-vuotias ja suorittanut ammatti- tai korkeakoulututkinnon vuoden sisällä vapaan alkamisesta.

Vuorotteluvapaalta ei voi enää siirtyä vanhuuseläkkeelle.

Vuorotteluvapaan käyttö sidotaan työntekijän eläkelain mukaiseen vanhuuseläkeikään siten, että yläikäraja on vanhuuseläkkeen alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella. Yläikäraja koskee vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneitä.

Vuorotteluvapaan kesto muuttuu nykyisestä 90−359 kalenteripäivästä 100−360 kalenteripäivään. Vuorottelukorvauksen suuruuteen lakimuutos ei vaikuta.


Näin jäät vuorotteluvapaalle:

  • Tutustu vuorotteluvapaan ehtoihin ja vuorottelukorvauksen määrään.
  • Neuvottele työnantajasi kanssa mahdollisuudesta jäädä vuorotteluvapaalle.
  • Tee työnantajasi kanssa vuorottelusopimus. Sopimuslomakkeen saat osoitteesta www.tyj.fi.
  • Toimita sopimus vuorotteluvapaasta TE-toimistoon.
  • Hae vuorottelukorvausta Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassasta. Hakemuslomakkeen saat TE-toimistosta tai osoitteesta www.tyj.fi.


TYJ: Vuorotteluvapaalain muutokset vahvistettu (8.8.2014)

TYJ: Vuorottelukorvauksen suuruus