Työsulusta neuvotellaan valtakunnansovittelijalla kello 14

27.4.2010

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry ja Elintarviketeollisuusliitto (ETL) ry neuvottelevat tänään valtakunnansovittelija Esa Lonkan johdolla työnantajaliiton julistaman työsulun kohtalosta. ETL on ilmoittanut halukkuudestaan rajoittaa työsulku yhteen päivään. Lain mukaan työsulkua voi rajoittaa vastapuolen suostumuksella (Laki työriitojen sovittelusta, 2 luku 7 §).
Valtakunnansovittelija Esa Lonkan johdolla neuvotellaan muun muassa työsulun vaikutuksista vuosilomiin ja lomakorvauksiin. ETL:n toimitusjohtaja Heikki Juutisen näkemyksen mukaan (Iltalehti 27.4.2010) yhden päivän työsulku riittää, sillä se ”polttaa vuosilomat ja lomakorvaukset”. Samalla liitot sopivat, miten työntekijöille ilmoitetaan mahdollisesta työsulun päättymisestä.