Koko elintarvikealaa uhkaa lakko

26.4.2010

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n liittovaltuusto päätti julistaa koko elintarvikealaa koskevan työtaistelu-uhan. Työtaistelu alkaa 11.5.2010 kello 00:00, ja siihen osallistuvat kaikki elintarvikealan yritykset. Työtaistelu raukeaa tai alkanut työseisaus päättyy, kun uutta työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos on työriidan osapuolten taholta hyväksytty.

SEL pyrkii työtaistelulla saamaan työnantajat aidosti neuvottelemaan tulevista työehtosopimuksista elintarviketyöntekijöitä kuunnellen. Tähän mennessä neuvotteluja on käyty työnantajien vaatimien työaikajoustojen pohjalta. Toisarvoiseen asemaan ovat jääneet SEL:n neuvotteluihin tuomat vaatimukset elintarviketyöntekijöiden työehtojen parantamiseksi.

Työtaistelujen ulkopuolella ovat yhteiskunnan ja eläinten hyvinvoinnin kannalta tärkeät toiminnot kuten ruokahuolto julkisiin laitoksiin, rehujen valmistus ja hätäteurastukset. Lisäksi lakon ulkopuolella ovat yrityssaneerauksen piirissä olevat tuotantoyksiköt ja yksiköt, joiden toiminnasta on lopettamispäätös.