Elintarvikealan työntekijöiden palkat nousevat 1.8.2014

18.7.2014

Elintarvikealan työntekijöiden palkkoja tarkistetaan alan uusissa työehtosopimuksissa sovitusti 1.8.2014 tai sitä lähinnä olevan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on kuukausipalkka-aloilla 20 euroa/kk ja tuntipalkka-aloilla 11 senttiä/tunti. Lisäksi korotetaan taulukkopalkkoja samalla korotuksella. Myös vuorolisät sekä ilta- ja yötyölisät nousevat.

Palkantarkistukset tehdään ko. ajankohtaa lähinnä olevan palkanmaksukauden alusta lukien. Seuraava palkantarkistusajankohta voi siis olla ennen tai jälkeen 1.8.2014, riippuen yrityksen palkanmaksukausien alkamisajankohdista.

Tämän vuoden alusta alkaen SEL:n työehtosopimusten palkkataulukoista poistui kokonaan II paikkakuntakalleusluokka. Niissä yrityksissä, joissa aikaisemmin noudatettiin II paikkakuntakalleusluokan palkkataulukkoa, siirryttiin 1.1.2014 alkaen I paikkakuntakalleusluokan mukaisiin taulukkopalkkoihin.