Ruotsin Elintarviketyöläisten Liitto LIVS lakkoon 7.4.2010

26.3.2010

Ruotsin Elintarviketyöläisten Liitto LIVS on antanut lakkovaroituksen koskien työnantajaliitto LI:n jäsenyrityksiä. Lakko alkaa 7.4.2010, jos neuvottelutulosta ei saavuteta sitä ennen.
Lakon piirissä on kuuden yrityksen seitsemän yksikköä, joissa työskentelee kaikkiaan noin 2 000 liiton jäsentä. Yrityksinä ovat Atria, Milko, Kraft Foods, Pågens, Spendrups ja Gunnar Dafgård.
Lakkouhka on annettu, kun työnantajapuoli ei ole osoittanut halua neuvotella sopimuksen saavuttamiseksi.
LIVS:n tavoitteina on saavuttaa neuvottelemalla kohtuullinen neuvottelutulos, joka sisältää palkankorotuksen, kohtuullisen sopimuskauden pituuden sekä ratkaisun työntekijöiden takaisinottovelvoitteen kiertämisen estämiseksi.
Ärtymystä on herättänyt myös työnantajaliiton lähettämä kirje jäsenyrityksilleen, jossa se kehottaa jäsenyrityksiä rikkomaan lakkoa mm. pyytämällä liittoon kuulumattomia ja toimihenkilöitä lakonalaisiin työtehtäviin.
Aiemmin LIVS on tehnyt päätöksen alan ylityökiellosta, joka koskee kaikkiaan n. 30 000 työntekijää elintarvikealalla.
SEL antaa täyden tukensa LIVS:n työtaistelutoimille, jotka tähtäävät liittojen yhteiseen pyrkimykseen parantaa elintarviketyöntekijöiden työehtoja ja -oloja.