Ota kantaa ja kerro, mitä Suomi huomenna syö

2.3.2010

Pääministeri Matti Vanhanen asetti marraskuussa 2009 työryhmän pohtimaan tulevien vuosien ruokastrategiaa. Koska ruoka koskettaa jokaista suomalaista joka päivä, ruuan tulevaisuudesta järjestetään internetkeskustelu valtiohallinnon otakantaa.fi -keskustelupalstalla 1.3.–26.3.2010. Palsta löytyy osoitteesta www.otakantaa.fi. Strategiaryhmän jäseniä on vaihtelevasti mukana keskustelussa ja vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin.

Keskustelussa halutaan luodata mielipiteitä mm. siitä, pitääkö suomalaisten ruuan olla suomalaista? Mikä on ruuan tärkein ominaisuus ja miten huomisen ruoka eroaa tämän päivän ruuasta? Vastaajilta kysytään myös, saavatko he tarpeeksi tietoa ruuasta ja pitävätkö he tietoa luotettavana.

Keskustelun toivotaan tuovan ruuan kuluttamisesta ja tuottamisesta uusia näkemyksiä ja kokemuksia, joita voidaan hyödyntää strategian laadinnassa.

Ruokastrategiaryhmän tehtävänannossa näkyvät erilaiset muutokset ja tarve arvioida niiden vaikutuksia ruokasektorin toimintaan. Ruuan määrä ja laatu sekä kuluttajien odotukset, Ilmastonmuutos ja ympäristön tila, ruokaketjun kestävyys, vastuullisuus, kilpailukyky ja kannattavuus sekä ruuan ja terveyden väliset yhteydet ovat keskeisiä tulevaisuuskysymyksiä. Niihin otetaan kantaa kesäkuussa jätettävässä strategiatyöryhmän raportissa.

Keskustelu verkossa: http://www.otakantaa.fi/hanke.cfm?group=432&id=&ref=Hanke

Ruokastrategia: http://www.mmm.fi/ruokastrategia