Kuntonen Oulussa: EU:n estettävä työ- ja palkkaehtojen polkeminen Euroopassa

1.5.2014

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL vaatii, että Euroopan unionin on lopetettava jäsenmaidensa välinen epäterve kilpailu ja otettava tavoitteeksi Euroopan laajuinen työ- ja palkkaehtojen polkemisen estäminen.

- Kun Suomessakin 80 % lainsäädännöstä tulee EU:sta, sillä on painava rooli siinä, mahdollistetaanko lainsäädännöllä työ- ja palkkaehtojen dumppaus vai estetäänkö se, Oulussa työväen vappujuhlassa vapunpäivänä puhunut SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen muistutti.

Tähän asti EU on liian harvoin ollut työntekijän puolella. Kuntonen haastaakin myös kriittisesti Euroopan unioniin suhtautuvat palkansaajat käyttämään äänioikeuttaan reilun kolmen viikon päästä Euroopan parlamentin vaaleissa.

- Vahvistetaan suomalaisen työntekijän ääntä Euroopassa. Viesti suomalaisista työehdoista, työttömyysturvan parantamisesta ja eläketurvasta pitää viedä Brysseliin. Se onnistuu vain äänestämällä. Vapun viestini kaikille suomalaisille on, äänestetään suomalaisen työelämän ja työpaikkojen ääni EU-parlamenttiin, Kuntonen sanoi.

Kuntonen haluaa, että Suomesta valitaan Euroopan parlamenttiin sellaisia edustajia, jotka puolustavat kotimaista työtä ja pitävät esillä työntekijöiden oikeuksia.

- Jokaiselta ehdokkaalta on kysyttävä, miten parannat kotimaisen tuotannon asemaa sekä turvaat suomalaiset työ- ja palkkaehdot.

Nykyiseen Euroopan unioniin kriittisesti suhtautuvia ihmisiä Kuntonen ymmärtää hyvin.

- Suomalaiset eivät ole yksin epäillessään EU:n toimintaa tai sen kykyä hoitaa tavallisia ihmisiä koskevia asioita. Syyt ovat selvät: Euroopan unionin päätöksenteko on toiminut enemmän kansainvälisten pankkien ja suuryritysten ehdoilla kuin tavallisten kansalaisten. Kriisituilla, joiden maksajia suomalaisetkin ovat, on turvattu ennemmin finanssilaitoksille lainojen takaisinmaksua kuin EU-kansalaisten työpaikkoja, Kuntonen totesi, mutta muistutti, että muutos on mahdollinen vain äänestämällä.