Työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät

17.2.2010

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n ja Elintarviketeollisuusliiton ETL:n neuvottelukunnat käynnistivät tänään kevään tes-neuvottelut.

Tapaamisessa tuotiin esille näkemyksiä alan tilanteesta, palkanmaksukyvystä ja korjausta vaativista ongelmakohdista mm. työsuojelussa. Työnantajien ja -tekijöiden näkemykset tuntuvat poikkeavan toisistaan rajusti.
SEL:n tavoitteet päättää huomenna 18.2.2010 liittohallitus. Kentän edustajien kokouksissa (pääluottamusmieskokoukset ja tes-jaostojen kokoukset) esille ovat nousseet muun muassa ehdotukset työssä jaksamisen parantamiseksi ja palkkakysymykset.
Työnantajapuolen keskeisimpinä tavoitteina on maltillinen palkkaratkaisu ja uuden työaikamallin luominen.
ETL on esitellyt omaa työaikamalliaan julkisuudessa (www.etl.fi), joka ei ole saanut kannatusta SEL:n jäsenistön keskuudessa. Mallia pidetään lähinnä pyrkimyksenä alentaa palkkoja.