Saarioisille yhteisösakko puutteellisesti suojatusta koneesta

1.4.2014

Pirkanmaan käräjäoikeus on tänään tuominnut Saarioinen Oy:n 1 500 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Syytettynä olleen entisen leipomon tuotantopäällikön todettiin myös syyllistyneen työturvallisuusrikokseen, mutta hänet jätettiin rangaistukseen tuomitsematta.

 

Käsiteltävänä oli Saarioisten Valkeakosken tehtailla helmikuussa 2012 sattunut tapaus, jossa ulkopuolisen siivousyrityksen palveluksessa ollut työntekijä oli puhdistamassa erillisessä huonetilassa sijainnutta kuljetinlaitteistoa. Hän seisoi suojaamattoman voimansiirtoakselin läheisyydessä, kun hänen takkinsa takertui pyörivään akseliin. Takki alkoi kuristaa työntekijää yhä tiukemmin, kunnes kone pysähtyi.

 

Työsuojeluviranomainen katsoi, että Saarioisten omistama kone oli puutteellisesti suojattu, koska työntekijän ulottumisalueella oli pyörivä suojaamaton voimansiirtoakseli. Työturvallisuusmääräysten mukaan koneen liikkuvista osista aiheutuva vaara pitää poistaa.

 

Käräjäoikeus totesi, että tuotantopäällikkö oli ollut vastuussa koko Saarioisten Valkeakosken leipomon koneiden turvallisuudesta. Voimasiirtoakselin olisi pitänyt olla suojattu siten, ettei työntekijä voi päästä sen vaara-alueelle kuljetinlinjan ollessa käynnissä. Ovitarra, jossa kielletään jäähdytinalueelle meneminen kuljetinhihnan ollessa käynnissä, ei ole riittävä suojaus.

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että teknisin ratkaisuin tulee huolehtia mikäli mahdollista siitä, ettei työntekijäin ulottumisalueella ole vaarallisia kohteita. Tällä periaatteella toimien myös inhimillisten virhetoimintojen tuhoisat seuraukset voidaan tehokkaasti ehkäistä. Jos vaara on poistettavissa suojuksella, on suojus koneessa oltava. Sitä ei voida korvata esimerkiksi työntekijöille annettavilla käskyillä, kielloilla, varoituksilla taikka menettelytapaohjeilla.