Vuosiloman sairausajan karenssi poistui, 1.10.2013 alkaen ei enää tarvitse sairastaa lomalla

16.10.2013

Vuosiloman aikana sairastunut työntekijä voi nyt siirtää lomansa myöhempään ajankohtaan jo ensimmäisestä sairauspäivästä alkaen.

Loman siirtämisen mahdollistaa 1.10.2013 voimaan tullut vuosilomalain muutos, jonka aiheutti EU-tuomioistuimen päätös.

Aiemmin laissa oli seitsemän kalenteripäivän karenssi, jos työntekijä sairastui vuosilomalla. Lakimuutos ja karenssin poistuminen koskee lakisääteistä vuosilomaa ja vuosilomasta säästettyä säästövapaata, ei siis esimerkiksi pekkaspäiviä.

Uuden lain mukaan työntekijän on viivytyksettä esitettävä luotettava selvitys sairaudesta ja nimenomaisesti pyydettävä loman siirtämistä työnantajaltaan, jos hän sairastuu loman alkaessa tai sen aikana. Pelkkä asiasta ilmoittaminen tai lääkärintodistuksen toimittaminen työnantajalle ei siis riitä loman siirtämiseen.

Jos työnantaja epäilee sairauslomatodistuksen aitoutta, työnantaja voi omalla kustannuksellaan velvoittaa työntekijän menemään valitsemalleen lääkärille työkyvyttömyyden toteamiseksi.

Jokaisella työpaikalla on nyt tärkeää sopia pelisäännöistä. Työntekijöiden edustajien on käytävä työnantajan kanssa yhteistoiminnassa neuvottelut, joissa laaditaan selkeät ohjeet siitä, miten työpaikalla toimitaan, jos työntekijä sairastuu lomalla. Ohjeistuksesta on käytävä ilmi, millä tavalla ilmoitus ja pyyntö loman siirrosta tehdään työnantajalle.

Ohjeissa on huomioitava myös ne tapaukset, joissa työntekijä on lomallaan sairastuessaan muualla kuin koti- tai työpaikkakunnallaan, esimerkiksi matkalla ulkomailla. Jos ensisijaiseksi ilmoitustavaksi sovitaan puhelinsoitto, on ohjeistuksesta hyvä käydä ilmi, miten toimitaan, jos työntekijä ei saa työnantajaa puhelimella kiinni.

On tärkeää, että työntekijä tekee ilmoituksen sairastumisesta lomalla ja selkeän pyynnön loman siirtämisestä työnantajalle työpaikalla yhteisesti sovitun ohjeistuksen mukaisella tavalla. Jos ilmoitustavaksi on sovittu puhelinsoitto, työntekijän on hyvä tehdä ilmoitus ja pyyntö lisäksi tavalla, jonka hän pystyy myöhemmin tarvittaessa todentamaan, kuten sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Sairastumisen takia siirretty loma annetaan työntekijälle myöhemmin työnantajan määräämänä ajankohtana, kesäloma mikäli mahdollista 30.9. mennessä ja talviloma 30.4. mennessä. Jos työnantaja ei voi antaa sairauden takia siirrettyä lomaa lomakauden aikana, eikä loman antaminen onnistu kalenterivuoden loppuun mennessäkään, voi työnantaja maksaa siirretyn loman työntekijälle lomakorvauksena.

Työnantajan tehtävä on kirjata selkeästi työaika- ja lomakirjanpitoon, millaisesta lomasta kulloinkin on kyse. Jos työnantaja ei erittele, minä päivinä työntekijä on vuosilomalla ja minä päivinä esimerkiksi pekkasilla, SEL lähtee siitä, että kaikki lomanosat siirtyvät työntekijän sairastuessa lomalla.