SEL valmis neuvottelemaan työehtosopimuksista keskitettyä työmarkkinaratkaisua soveltaen

26.9.2013

SEL:n liittohallitus käsitteli tänään työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulosta keskitetyksi työmarkkinaratkaisuksi, jota kutsutaan työllisyys- ja kasvusopimukseksi.

Liittohallitus päätti, että SEL on valmis katsomaan, onko sen sopimusaloille löydettävissä alan työnantajajärjestöjen kanssa ratkaisut työehtosopimusten uudistamiseksi työllisyys- ja kasvusopimusta soveltaen.

Liittohallitus antoi myös SEL:n neuvottelukunnille valtuudet kutsua tarvittaessa koolle liittovaltuusto käsittelemään neuvottelutilannetta. SEL:n sääntöjen mukaan liittovaltuusto päättää työehtosopimusten hyväksymisestä. Neuvottelukunnat voivat myös katkaista neuvottelut, jos niissä ei ole etenemismahdollisuuksia.

Neuvotteluiden takaraja on työllisyys- ja kasvusopimuksen aikataulun mukainen 25.10.2013.

SEL:n nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2014 asti.
 

Työllisyys- ja kasvusopimus 30.8.2013

Valtion toimet työmarkkinaratkaisun tukemiseksi