SEL ottaa kantaa keskitettyyn työmarkkinaratkaisuun 26.9.2013

30.8.2013

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava ovat tänään hallituksissaan hyväksyneet syntyneen neuvottelutuloksen keskitetystä työmarkkinaratkaisusta.

Neuvottelutuloksen mukaisessa kaksivuotisessa sopimuksessa ensimmäisen vuoden palkankorotus olisi euromääräinen 20 euroa/kuukausi ja toisen vuoden palkankorotus olisi 0,4 %, joka maksetaan 12 kuukauden kuluttua ensimmäisestä korotuksesta.

Ammattiliitoilla ja työnantajaliitoilla on nyt kahdeksan viikkoa aikaa neuvotella ratkaisuun perustuvat alakohtaiset työehtosopimukset.

SEL:n liittohallitus käsittelee keskusjärjestöjen neuvottelutulosta kokouksessaan 26.9.2013 ja päättää aloitetaanko alan työnantajaliittojen, ETL:n ja M2L:n, kanssa neuvotella syntyneen keskitetyn työmarkkinaratkaisun neuvottelutuloksen pohjalta.

Työmarkkinakeskusjärjestöt arvioivat ratkaisun pohjalta syntyneiden työehtosopimusten kattavuutta 25.10.2013. Jos kattavuus on riittävä, sopimus tulee voimaan. Samalla toteutuvat valtion työmarkkinaratkaisua tukevat toimet.

Työllisyys- ja kasvusopimus 30.8.2013

Valtion toimet työmarkkinaratkaisun tukemiseksi