SEL:n vaikea hyväksyä heikennyksiä eläke- ja työttömyysturvaan

26.1.2009

Työmarkkinajärjestöjen yhteinen esitys eläke- ja työttömyysturvapaketista sisältää myös kiistattomia heikennyksiä eläke- ja työttömyysturvaan.

Lomautusten ja irtisanomisten lisäksi yritykset ovat vähentäneet henkilökunnan määrää osa-aikaeläke- ja työttömyyseläkeputkiratkaisuilla.

Lisäpäivärahaoikeuden alaikärajaa oltaisiin nyt nostamassa 59 vuodesta 60 vuoteen vuonna 2011. Muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että ns. eläkeputken alaikäraja nousee 57 vuodesta ja 1 kuukaudesta 58 vuoteen ja 1 kuukauteen.

– Alaltamme on lähtenyt suuri määrä työpaikkoja ja massairtisanomiset eivät ole meillä uutta. Jäsenistöllemme lisäpäivärahaoikeus on ollut merkittävä, kun tuotannollisista ja taloudellisista syistä on irtisanottu ihmisiä, liittopuheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen toteaa.

– Lisäpäivärahaoikeuden kaventaminen vähentää mahdollisuuksia löytää yt-neuvotteluissa inhimillisiä ratkaisuja, joita on muutenkin vaikeaa silloin saavuttaa.

Lisäksi osa-aikaeläkkeen ikärajaa nostetaan 60 vuoteen. Eläkettä karttuisi osa-aikaeläkkeen aikana ainoastaan osa-aikatyön palkasta. Muutos on ristiriitainen tavoitteelle pidentää ihmisten työuria, sillä moni on pysynyt osa-aikaeläkkeen ansiosta pidempään työelämässä.

Kenties nopeimmalla aikataululla työttömyysturvaa heikentää muutos koulutustuessa. Koulutustuki ei nykyisin kuluta ansiopäivärahan 500 päivän maksimiaikaa toisin kuin työmarkkinajärjestöjen esityksessä. Työmarkkinajärjestöjen esityksen toteutuessa, koulutustuki syö ansiopäivärahan maksimiaikaa.

– Liitossamme noin 20 prosenttia työttömyysetuuksien saajista oli joulukuussa 2008 koulutustuen piirissä. Tämä ei ole siis merkityksetön asia, kertoo Kuntonen.

Tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille on maksettu myös muutosturvan piirissä korotettua ansiopäivärahaa 150 päivänä. Työmarkkinajärjestöjen ehdotuksessa maksukausi lyhenee 100 päivään.

– Eläke- ja työttömyysturvan heikennyksiä on vaikea hyväksyä, sanoo Kuntonen.

– Toisaalta ehdotusta on käsiteltävä kokonaisuutena, joka sisältää myös joitakin parannuksia.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n liittohallitus tulee käsittelemään kokouksessaan työmarkkinajärjestöjen yhteistä eläke- ja työttömyysturvapakettia torstaina 26.1.2009.