Raisio Oyj tuomittiin korvauksiin

10.12.2008

Turun käräjäoikeus velvoittaa tuomiossaan Raisio Oyj:n suorittamaan elokuussa 2007 irtisanomalleen entiselle pääluottamusmiehelle ja irtisanottaessa konsernin hallintoneuvostoon kuuluneelle henkilöstöedustajalle 20 kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen työsuhteen laittomasta irtisanomisesta. Rahallisesti korvausmäärä on 43 225 euroa, jolle on suoritettava laillinen viivästyskorko 8.1.2008 lukien.

Oikeusjuttu Raisio Oyj:tä vastaan perustui siihen, että työntekijä katsoi itseään syrjityn aikaisemman pääluottamusmiestoimen johdosta. Työntekijä siirrettiin pääluottamusmieskauden päätyttyä ensin noin 25 prosenttia pienemmällä palkalla alempiarvoisiin tehtäviin ja lyhyen aikaa toisiin tehtäviin siirtämisen jälkeen työntekijä irtisanottiin kokonaan.

Työntekijä haki käräjäoikeudelta korvauksia palkan pienentämisestä, laittomasta irtisanomisesta sekä lisäksi hyvitystä yhteistoimintalain ja yhdenvertaisuuslain rikkomisesta.

Käräjäoikeus katsoi, että alempipalkkaiseen työhön siirtäminen ei johtunut syrjinnästä. Myöskään irtisanomisen ei katsottu suorastaan johtuneen syrjinnästä, vaan irtisanominen oli laiton sen johdosta, että henkilöstön hallintoedustajana työntekijä nautti erityistä irtisanomissuojaa, jota työnantaja rikkoi.

Yhteistoimintalain ja yhdenvertaisuuslain osalta kysymys oli siitä, miten uusien lakien tulkinnanvaraisia säännöksiä tulee soveltaa. Näiden lakien soveltamisesta ja tulkinnasta ei ole vielä korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuja.
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry/
Jenni Korkeaoja, puh. 040 846 7511
Veli-Matti Kuntonen, puh. 0400 611 882

Asianajotoimisto Hölttä & Co Oy/
Olavi Hölttä, puh. 0500 720 621