Fazer Leipomot Suomen pääluottamusmiehet:Fazer Leipomoiden henkilöstöpolitiikka on pettymys

6.11.2008

Fazer Leipomot Suomi Oy:n pääluottamusmiehet ovat syvästi pettyneitä suunnanmuutokseen, joka Fazer Leipomot Suomen henkilöstöpolitiikassa on tehty.

Viikko sitten eri puolella Suomea syntyneet spontaanit mielenilmaukset Fazer Leipomoissa osoittavat, että työntekijät vaativat yhtenäisesti suunnan tarkistamista.

Mielenilmaukseen osallistuivat lähes kaikki Fazer Leipomoiden työntekijät. Pääluottamusmiesten arvio on, että mielenilmauksen seurauksena viikon viimeisen vuoron jätti tekemättä noin 80 prosenttia leipomoiden työntekijöistä.

Mielenilmaukset käynnistyivät, kun Fazer Leipomot ilmoittivat allekirjoittavansa yksipuolisesti henkilöstösopimuksen. Henkilöstösopimus koskee kaikkia työntekijöitä, jotka irtisanotaan Fazer Leipomot Suomesta tulevaisuudessa. Työntekijäpuoli ei hyväksynyt sopimusta, joka ei tarjonnut irtisanottaville konkreettista tukea lain säätämän muutosturvan lisäksi.

Neuvotteluja käytiin seurantaryhmässä, johon osallistuivat työnantaja- ja työntekijäpuoli. Seurantatyöryhmä perustettiin Fazer Leipomot Suomen pääluottamusmiesten vaatimuksesta. Pääluottamusmiehet ovat kiitollisia tuesta, jonka työntekijät ovat antaneet henkilöstösopimuksen muodostamiseksi.

Fazer Leipomot Suomi näyttäytyy työnantajana, joka ei täytä lupauksiaan. Kun Fazer Leipomot ilmoitti lopettavansa kolmen paikallisleipomon toiminnan, yritys antoi samalla lupauksen auttaa irtisanottavia uuden alun rakentamisessa. Lupaus herätti työntekijöissä toiveen siitä, että Fazer Leipomot huolehtisi parhaalla mahdollisella tavalla irtisanottavista työntekijöistään. Toiveet eivät ole kuitenkaan täyttyneet.

Leipomoiden työilmapiiriä on heikentänyt myös työnantajan harjoittama viestintä työpaikoilla. Pääluottamusmiesten mukaan työnantajapuolen uhkaukset mahdollisten tavoitepalkkioiden maksamatta jättämisestä ovat olleet turhaa provokaatiota. Mahdolliset tavoitepalkkiot ja työntekijöiden irtisanomiset eivät liity toisiinsa millään tavoin.

Työntekijät ihmettelevät myös, miten yritys voi puhua merkittävistä tavoitepalkkioista ja samanaikaisesti lakkauttaa kolme yksikköään vedoten tuotannolliseen ja taloudelliseen tilanteeseen. Yrityksen ristiriitainen viesti syö työnantajan uskottavuutta.

Mielenilmauksen jälkeen Fazer Leipomot Suomi ei ole ilmaissut kiinnostustaan käynnistää neuvotteluja työntekijöidensä kanssa. Yrityksen pääluottamusmiehet ovat edelleen valmiita neuvotteluihin, joissa pyritään löytämään ratkaisu kiristyneen tilanteen laukaisemiseksi.