Työelämään uusia ammattilaisia

29.5.2008

Tänä keväänä yli 40 000 ammattiin opiskelevaa saa opintonsa päätökseen ja valmistuu ammattiin.

Takana on kolmen vuoden tutkinto joka on antanut ammattiin opiskeleville laajan ja kattavan tietouden omasta alastaan. " Todelliset taitajat omaavat ammattitaitoa ja osaamista, jota nykypäivän työmarkkinat vaativat. Työelämän tarpeet muuttuvat nopeasti ja koulutuksen tulee vastata kysytntään. Lisääntyvään työvoiman ja osaajien tarpeeseen vastataan perusteellisella ja kattavalla koulutuksella, jota nykyinen ammatillinen peruskoulutus tarjoaa" kertoo Ammattiin Opiskelevat SAKKI ry:n puheenjohta Susanna Haapalainen.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry onnittelee kaikkia valmistuvia opiskelijoita ja toivottaa menestystä tulevalle työuralle.