Vääntö ruokaveron alentamisesta jatkuu

1.8.2007

Keväällä 2007 aloittanut Vanhasen II hallitus kirjasi ohjelmaansa ruuan arvonlisäveron alentamisen nykyisestä 17 prosentista kahteentoista prosenttiin.

Ohjelmassa ei kuitenkaan ole kirjausta alentamisen ajankohdasta, josta hallituspuolueet ovat käyneet jatkuvaa vääntöä.

Viimeksi tänään asiasta vastaava keskustaministeri Sirkka-Liisa Anttila ilmoitti, että alennus tulee voimaan viimeistään vuoden 2009 alusta.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto on ajanut voimakkaasti ruuan arvonlisäveron alentamista lähemmäs eurooppalaista tasoa. Käytännön tavoitteena on pidetty juuri kahtatoista prosenttia.