HK Ruokatalon yt-neuvotteluissa toivomisen varaa

10.11.2006

HK:n Forssan tuotantolaitoksen teurastamon uudistus on nyt kokonaan valmistunut ja sitä koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyneet. Forssan tehtaan sikateurastamossa vakinaisesti työskentelevien määrä vähenee yt-neuvottelujen tuloksena 45 henkilöllä nykyisestä 110:sta.
Varapääluottamusmies Janne Niemisen mukaan 45:stä kuudella on mahdollisuuksia erilaisiin eläkejärjestelyihin. – Epäkohtana koemme esimerkiksi kuuden teollisuusleikkaajan tilanteen, sillä he eivät mielestämme ole edes kuuluneet neuvottelujen piiriin. Olemme vääntäneet asiasta jokaisessa neuvottelutilanteessa, mutta työnantaja ei ole ottanut mielipidettämme lainkaan huomioon vaan on osoittanut täydellistä välinpitämättömyyttä.
– Tilanteessa on myös toimittu vähentämisjärjestyksen vastaisesti eli kyseessä on työnantajan puolelta eräänlainen sopimusrikkomus, josta työnantajat yleensä selviävät ilman sanktioita. Samalla kaavalla tässä on toimittu kuin viime kesän neuvotteluissa, Nieminen jatkaa ja sanoo, että irtisanomiset riitautetaan tapauskohtaisesti.
Sikateurastuslinjan uudistus aloitettiin syksyllä 2004 ja osa siitä valmistui tuotantokäyttöön vuoden 2005 lopussa. Tuotantolaitoksen leikkaamoalueen uusitut osat käynnistettiin kesällä 2006, jolloin irtisanottiin yli 50 henkilöä.
Nyt otettiin käyttöön uusittu teurastuslinja kokonaisuudessaan sekä ruohojen pikajäähdyttämö. Forssan tuotantolaitoksen uudistukset ovat osa HK Ruokatalon tammikuussa 2006 julkistamaa laajaa kaksivuotista teollisen rakenteen kehittämisohjelmaa, jolla tehostetaan tuotantoa ja parannetaan kilpailukykyä kotimaassa. Sen kautta arvioidaan saatavan 15-20 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt.


Varapääluottamusmies Janne Nieminen, 040 553 0828