Kuntonen Lahdessa ammattiosaston juhlassa: Osa-aikatyöläisten työajan lisäämisvaateet oikeutettuja

21.10.2006

Osa-aikatyöläisten työajan lisäämisvaatimukset oikeutettuja


Elinkeinoelämän edusmiehet esiintyvät julkisuudessa ja vaativat työajan
päivittäistä pidentämistä. Hurjimman pidennysehdotuksen, 300 tuntia
vuodessa eli yli tunti päivässä, löi tiskiin Konecranesin hallituksen
puheenjohtaja Stig Gustavson.

Lahdessa Päijät-Hämeen Elintarviketyöntekijöiden ammattiosaston
70-vuotisjuhlassa Lahdessa lauantaina 21.10. puhunut Suomen Elintarviketyöläisten Liiton
puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen pitää työajan pidentämispuheita jopa
törkeinä. - Työnantaja on samaan aikaan yksipuolisesti vähentänyt ja
pyrkii edelleen vähentämään työpäivän pituutta osa-aikaistamalla ja
pätkimällä työsuhteita.

Viime tulopoliittisissa neuvotteluissa, vain vajaa kaksi vuotta sitten,
SAK:n yksi tärkeä asia oli vaatimus vähimmäistyöajasta. - Näin haluttiin
turvata tuhansien osa-aikaisten työntekijöiden mahdollisuus kunnolliseen
työaikaan, Kuntonen muistuttaa. - Mikä on sellaisen työnantajan
vastuullisuus ja uskottavuus, joka samaan aikaan vaatii työpäivän
pidentämistä, mutta joka ei kuitenkaan suostu pidentämään osa-aikaisten
työpäivää?


Uhkana työpaikkojen väheneminen ja ennenaikaiset eläkkeet

Työajan pidentäminen esitetyllä tunnilla vähentäisi työvoiman tarvetta
vastaavalla määrällä. Näin tapahtuisi kaikilla aloilla. Kuntosen mukaan
esimerkiksi elintarvikealalla ei ole näkyvissä merkittävää
työvoimatarpeen kasvua. - Käytännössä tällainen työajan pidentäminen
veisi elintarvikealalta yli 2000 työpaikkaa.

Monissa elintarvikealan työtehtävissä tehdään raskasta työtä. Lisäksi
työtä tehdään poikkeavissa olosuhteissa jatkuvana yötyönä tai
kylmätyönä. Puheenjohtaja Kuntonen toteaakin näissä tehtävissä olevan
edelleen tarvetta lyhentää viikkotyöaikaa. - Samalla tulee pitää huolta,
että osa-aikaisuuksia ja pätkittyjä työsuhteita muutetaan kokoaikaisiksi
ja vakituisiksi työsuhteiksi.

Näillä toimenpiteillä voidaan Kuntosen mukaan myös pidentää elinikäistä
työaikaa ja estää terveyden menettämisen perusteella tapahtuvia
ennenaikaisia eläköitymisiä. - Elinikäisen työajan pidentämisen tavoite
on ollut työnantaja- ja työntekijäjärjestöille yhteinen, muistuttaa
Kuntonen.


Lisätietoja: Liittopuheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen, 0400 611 882