SEL:n eläkeläiset: Ruuan verotuksen alentaminen auttaa pienituloisia

28.9.2006

Suomen Elintarviketyöläisten Liiton eläkeläisten mukaan nyt on korkea aika alentaa suomalaisen ruuan arvonlisäveroa, joka on EU-maiden korkeimpia. Elintarviketyöläisten Liiton 39 000 jäsenestä noin 14 000 on joko eläkeläisiä tai työttömiä, joiden tulot jäävät kolmeen alimpaan tuloryhmään. VATT:n, PTT:n ja TuY:n äskettäin julkaisemien laskelmien mukaan ruuan verotuksen alentaminen hyödyttää juuri näitä pienituloisia enemmän kuin esimerkiksi yleinen ansiotulojen veronalennus.

SEL:n eläkeläiset ovat myös huolissaan eläkkeiden ostovoiman heikkenemisestä Yhä suurempi joukko ihmisiä on jäämässä häviölle koventuvassa kilpailussa. Selliläiset eivät halua anoa almuja sosiaaliluukulla, vaan vaativat hallitukselta entistä tasapainoisempaa eläkepolitiikkaa.

SEL:n eläkeläisten mukaan eläkeindeksin laskutapa on palautettava malliin, joka määräytyy puoliksi hintojen nousuun ja puoliksi palkkojen nousuun. Näin he haluavat turvata ostovoiman tason palkansaajiin nähden.

Vuodesta 2005 lähtien eläkkeiden tarkistukseen on käytetty indeksiä, jossa palkkakehityksen painoarvo on vain 20 prosenttia ja hintojen 80 prosenttia. Tilastojen mukaan palkansaajien reaaliansio kasvoi vuosina 1992-2005 28 prosenttia, kun eläkkeiden ostovoima lisääntyi vain vajaa viisi prosenttia vastaavana ajanjaksona. Vuonna 2005 eläkkeiden ostovoima kasvoi tuloluokasta riippuen vain 0,1-0,4 prosenttia.