SEL haluaa lisätä yritysten ja työntekijöiden yhteistyötä työturvallisuuskysymyksissä

28.9.2006

Helsingissä torstaina 28.9. kokoontunut Suomen Elintarviketyöläisten Liiton hallitus haluaa lisätä yritysten ja työntekijöiden yhteistyötä työturvallisuuskysymyksissä

SEL:n mukaan kiire ja työtehtävien ulkoistaminen eivät voi olla vaikuttamatta työtapaturmariskiin. Työnantajan tulisi kantaa selkeämmin vastuu alihankintayritysten sitoutumisesta työsuojeluun ja työntekijöiden perehdyttämiseen.

SEL on valmis lisäämään yhteistyötään työnantajapuolen kanssa alihankintayritysten työntekijöiden työehtoihin ja työsuojeluun perehdyttämisen valvonnassa.

Valitettava meijerialan työtapaturma viikko sitten tapahtui nimenomaan yrityksen omissa tiloissa toimineelle alihankintayrityksen työntekijälle.

Elintarviketyöläisten liiton hallitus pitää huolestuttava sitä, että elintarvikealan työtapaturmien määrä on edelleen teollisuuden keskiarvon yläpuolella (Tapaturmavakuutuslaitos, TVL). Myös ammattitautitilastossa elintarvikeala on teollisuuden keskiarvon yläpuolella.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto on mukana ”Elintarviketeollisuuden turvallisuuskilpailu 2005-2007” -hankkeessa. Kilpailun järjestää Työturvallisuuskeskuksen elintarviketeollisuuden työalatoimikunta ja sitä rahoittaa mm. Työsuojelurahasto.