SAK:n 17. edustajakokous, plm Vesa Leskinen: Työelämän ja perheen yhteensovittaminen

6.6.2006

Työelämän ja perheen yhteensovittaminen ei ole tänä päivänä työelämässä itsestään selvyys. Suomen Elintarviketyöläisten Liito on huolestuneena seurannut ja pyrkinyt osaltaan hillitsemään epätyypillisten työsuhteiden yleistymistä. Kuitenkin epätyypilliset työsuhteet näyttävät vain lisääntyvän työnantajan toimesta mitä eriskummallisimpina variaatioina. Ne ajavat perheet hankaliin ja jopa kestämättömiin tilanteisiin.
Mielestämme ei ole hyväksyttävää, että työnantaja tarjoaa työsopimusta, jossa viikkotyöaika on 0 – 40 h kutsuttaessa, tai työaikaa, joka on 0 –3 päivää viikko tarvittaessa. Opiskelijoille kyseinen malli voi soveltua, koska se on joustava, mutta työn palkalla elävä perheellinen ei kyseisillä ehdoilla elä. Tämän kaltainen työsopimuksilla kikkailu on saatava loppumaan! Ihmisellä on oltava oikeus työstä saatavaan kohtuulliseen palkkaan sekä säännölliseen työaikaan.

Kun ihmisen on pakko ottaa työtä vastaan, jos mieli syödä ja elää, niin mielenkiintoiseksi menee esimerkiksi lapsen hoitopaikan saaminen ja pienen koululaisen huolehtiminen kouluun tai koulusta kotiin. Vanhemman kun on oltava joka päivä lähtövalmiina, josko tänään olisi työpäivä. Etukäteen ei voi tietää edes sitä, mikä vuoro mahdollisesti olisi tarjolla. Työtä voidaan tarjota yöksi tai viikonlopuksi ja tietysti minimipalkalla.

Mitkä ovat meidän Isien ja Äitien arvot tänä päivänä? En usko, että ne ovat muuttuneet ollenkaan viimeisinä vuosikymmeninä; haluamme kasvattaa lapsemme hyvin, olla paikalla kun lapsemme meitä eniten tarvitsevat, tukea ja lohduttaa, auttaa ja opastaa, helliä ja rakastaa. Tahdomme siirtää lapsiimme omat tärkeät arvomme, joihin me uskomme.

Näiden arvojen arvostaminen käy päivä päivältä vaikeammaksi kiristyvässä työympäristössä. Työelämän vaatimukset eivät ole löystymässä: päinvastoin vauhti näyttää vain kiihtyvän. Työnantaja on onnistunut pelottelemaan meidät, laittanut meidät kilpailemaan keskenämme työpaikoistamme hinnalla millä hyvänsä. Hinnan me maksatamme omilla lapsillamme. Me opetamme lapsemme jo pienestä pitäen siihen, että työ on kaikki mitä meillä on. On mentävä aina, kun työ kutsuu. Me annamme itsestämme kuvan, että ilman työtä olemme jollain tavoin epäonnistuneita ihmisiä tai vanhempia. Niinpä me suostumme miltei kaikkeen mitä työnantaja meille tarjoaa. Me ruokimme työnantajan tavoitteita tietämättämme. Meillä on pelko työn menettämisestä, pelko toimeentulosta. Työnantaja ei pelkää, mutta se tietää meidän pelkomme.


Vanhemmat, jotka käyvät eri vuoroissa töissä, näkevät toisensa mahdollisesti vain vuoron vaihtuessa. Siinä vaihdetaan tärkeimmät kuulumiset, jotta pyörä pyörii. Lapsi on vuorohoidossa vaippaiästä asti, työn takia tietysti. Perheen yhteiset ja arvokkaat hetket viettää niin sanottua laatuaikaa ovat valitettavan harvassa. Ei siis ole ihme, että perheissä väsytään oravanpyörässä juoksemiseen. Seuraa ongelmia, kun emme tiedä, mitä lapsemme tekevät ja kuka heidät kasvattaa. Emme opi tuntemaan omia rakkaita lapsiamme.

Arvoisa puheenjohtaja,
arvoisat edustajakokousedustajat.

Työelämän ja perheen yhteensovittaminen ei todellakaan ole helppoa.
Mitä me yli miljoona SAK: n jäsentä tälle asialle voimme tehdä? On helppoa todeta, että sellaista elämä on, tähän on tultu! Mitä muuta me voisimme tehdä? Emmehän voi jättää työtä, koska silloin loppuu leipä.

Väitän: Kyllä me voimme, kun me tahdomme!

On muutettava työlainsäädäntöä, työsopimuslakia sekä työaikalakia siten, ettei nykyinen työnantajan toimintamalli ole enää mahdollista.
Onko SAK: lla aitoa tahtoa jäsenistön osallisuuden edistämiseen? Uskon jäsenistömme sitoutuvan ja antavan tukensa pyrkimyksiin, joilla lainsäädäntöä muutetaan siten, että tämän kaltainen työnantajan harrastama riistopolitiikka saadaan loppumaan.

Jäsenistö lähtee toteuttamaan SAK: n visiota ihmisen puolella ja myös niitä kulmakiviä, jotka on kirjattu: Kunnolliset työsuhteet, tasa-arvoinen Suomi, demokraattinen ja vauras yhteiskunta sekä oikeudenmukaisuus työelämässä, palkkauksessa ja tulonjaossa.
Isoja sanoja, laajoja käsitteitä ja valtavia kokonaisuuksia. Mutta meidän sak:laisten yli miljoonan jäsenen yhteisellä voimalla eivät missään nimessä mahdottomia asioita saavuttaa. Nyt on tekojen aika! On aika olla pienen ihmisen puolella.