SAK:n 17. edustajakokous, Mehmet Gangal: Tasa-arvoinen kohtelu ulkomaalaisiin työläisiin

6.6.2006

Suomessa työssäkäyvien ulkomaalaisten määrä kasvaa koko ajan. Valitettavasti monessa työpaikassa rasismi ilmenee esimerkiksi syrjintänä, väärinkäytöksinä ja muina häiriöinä.
Suurin osa näistä ongelmista johtuu työnantajasta. Jos lähin esimies kohtelee ulkomaalaista työntekijää samoin kuin muitakin työntekijöitä, ei ongelmia tule. Helposti kuitenkin käy niin, että ulkomaalainen joutuu hieman eri asemaan muihin nähden, esimerkiksi hänelle annetaan epämiellyttäviä töitä enemmän kuin muille ja tarjotaan ylitöitä vähemmän. Tämä on huonoa kohtelua, syrjintää ja ärsyttämistä.
Maahanmuuttajalla on myönteinen asenne työtä ja ihmisiä kohtaan, mutta työssä kohdatut ongelmat masentavat melko nopeasti. Silloin häntä ei kiinnosta opetella kieltä, eikä lähestyä työkavereita. Sosiaalinen kanssakäyminen olisi tärkeintä kielen oppimiseksi, mutta juuri kielen osaamattomuus on suuri este ihmisen lähestymiselle. Näiden ongelmien vuoksi maahanmuuttajalle tulee turvaton olo ja sopeutuminen on vaikeaa.
Tulin Suomeen 17 vuotta sitten ja aloitin työnteon. En osannut kieltä, enkä tiennyt Suomesta mitään. Minulla oli hyvää tuuria. Työnantajani oli erittäin hyvä. Olen saanut tukea esimieheltäni, yrityksen johtajilta sekä työkavereiltani. Opiskelin mielelläni suomea ja sen kulttuuria. Olen nauttinut joka hetkestä. Olen ollut kaikki 17 vuotta Hartwallilla töissä.
Suomi on oikeudenmukainen maa. Uskon, että asenteet ulkomaalaisia työntekijöitä kohtaan paranevat.
Esitän, että SAK kehittää yhdessä työnantajien kanssa esimiesten suhtautumista meihin ulkomaalaistaustaa oleviin ihmisiin tasa-arvoisen kohtelun takaamiseksi muiden työntekijöiden kanssa.