SEL:n ylimääräinen edustajakokous maaliskuussa

10.1.2006

Suomen Elintarviketyöläisten Liiton (SEL) liittohallitus pani täytäntöön 10.1.2006 liittovaltuuston päätöksen kutsua ylimääräinen edustajakokous koolle. Edustajakokous pidetään lauantaina 18.3.2006. Edustajakokouksen tehtävänä on valita SEL:lle uusi liittohallitus. Syynä edustajakokoukseen on liittovaltuuston ja –hallituksen välille syntynyt luottamuspula.

Tosiasialliset syyt luottamuspulaan eivät johdu mistään yksittäisestä asiasta. Liittovaltuuston kanta on, että hallitus on tietoisesti tehnyt ratkaisuja, joiden tarkoituksena on ollut vaikeuttaa uuden liittopuheenjohtajan työskentelyä liittomme johdossa.

SAK:n työvaliokunnan jäseneksi liittohallitus valitsi liittopuheenjohtaja Veli-Matti Kuntosen eläkkeelle siirtyneen liittopuheenjohtaja Ritva Savtschenkon tilalle.

Ammattitutkintotoimikunnan jäseneksi Kari Kähkösen tilalle valittiin työsuojeluvaltuutettu Tuomo Tikkanen Kuopion Atrialta