Pääluottamusmiehet: Sairauslomalle - ei korvaaviin töihin

31.10.2005

Suomen Elintarviketyöläisten Liiton pääluottamusmieskokous pidettiin 29.-30.11.2005.

Pääluottamusmiehet yhtyivät SEL:n liittohallituksen kokouksessaan 29.9.2005 tekemään päätökseen, ettei työntekijää voi siirtää korvaaviin töihin.

Lääkärin tehtävänä on määritellä työntekijän työkyky työntekijän omaan työhön, eikä yrityksessä sillä hetkellä oleviin muihin töihin. Pääluottamusmiehet eivät hyväksy sitä, että työntekijä siirrettäisiin väliaikaisesti muihin tehtäviin, ellei hän sairauden tai tapaturman takia pysty suoriutumaan omista töistään.

Työterveyshuoltolaki edellyttää, että työterveyshuoltohenkilökunta on ammatillisesti riippumaton työantajista, työntekijöistä ja heidän edustajistaan. Samassa laissa todetaan, että työterveyshuollon päätökset kuuluvat yhteistoimintamenettelyn piiriin.

Pääluottamusmiehet totesivat, että sairauslomien vähentäminen työympäristöä kehittämällä on tunnustettu yhteiseksi tärkeäksi työelämän tavoitteeksi. Korkeat poissaololuvut kertovat usein siitä, että työyhteisössä on ongelmia. Näiden poistaminen on sekä työntekijöiden että työnantajien yhteinen etu.